Navigointipolku

Konkurssi ja uusi alku

Päivitetty 05/2011

Yrittäjä saattaa onnistua välttämään konkurssin ennakoimalla vaikeudet, mikäli hän seuraa tarkkaan yrityksensä taloutta.

Kun yrittäjällä ei ole enää muuta mahdollisuutta kuin hakeutua konkurssiin, prosessi kannattaa aloittaa heti tappioiden minimoimiseksi. Sen jälkeen kannattaa luoda katseet eteenpäin uusiin liiketoimintahankkeisiin.

EU tukee konkurssimenettelyjen yksinkertaistamista ja nopeuttamista sekä kannustaa antamaan uuden mahdollisuuden liiketoiminnassa epäonnistuneille rehellisille yrittäjille panemalla heidät yhdenvertaiseen asemaan uusien yrittäjien kanssa.

Euroopan komissio julkaisi vuonna 2011 asiantuntijaryhmän raportin, jossa esitetään suosituksia toimintalinjoista kullakin neljällä osa-alueella, joista konkurssimenettely laajimmassa merkityksessään koostuu:

 • varoitusjärjestelmien luominen (konkurssien ennaltaehkäisy)
 • riitojenratkaisu tuomioistuinten ulkopuolella
 • konkurssin tuomioistuinkäsittely
 • uuden mahdollisuuden antaminen (helpotetaan konkurssin jälkeen puhtaalta pöydältä aloittavien yrittäjien ensiaskelia)

Maksukyvyttömyys

EU:ssa on laadittu yhteiset säännökset seuraavista seikoista:

 • toimivalta käynnistää rajat ylittäviä maksukyvyttömyysmenettelyjä sekä yhdessä EU-maassa annetun tuomioistuimen päätöksen tunnustaminen kaikkialla EU:ssa, jotta estetään vararikkoon joutuneita yrittäjiä siirtämästä varojaan tai vältetään oikeusmenettelyt asianomaisessa maassa
 • työntekijöiden suojeleminen maksukyvyttömyystapauksissa
 • valtion tuki vaikeuksiin joutuneen yrityksen pelastamiseksi ja sen saneeraamiseksi.

Yksinkertaisemmat ja nopeammat konkurssimenettelyt

Jos yritystä ei voida pelastaa saneeraamalla tai osakkeiden myynnillä, nopea päätös konkurssiin hakeutumisesta voi minimoida kaikkien asianosaisten tappiot.

Tehokkaiden konkurssimenettelyjen avulla yrityksen, sijoittajien, henkilöstön ja omistajien etunäkökohdat saadaan otettua kohtuullisen tasapuolisesti huomioon konkurssiin menneen yhtiön omaisuutta jaettaessa. Samalla omaisuuden arvo saadaan säilytettyä mahdollisimman hyvin.

EU kannustaa jäsenvaltioiden viranomaisia laatimaan nopeita ja yksinkertaisia konkurssimenettelyjä. Ne saisivat kestää enintään vuoden.       

Aloittaminen uudelleen konkurssin jälkeen

Vain 4–6 prosenttiin konkursseista liittyy petos, joten talouden kannalta on erittäin tärkeää tarjota uusi mahdollisuus epäonnistuneelle rehelliselle yrittäjälle.

Tutkimusten mukaan yrittäjien toiset yritykset ovat tuottavampia ja synnyttävät enemmän työpaikkoja. Yrittäjät oppivat virheistään ja pystyvät arvioimaan riskejä ja mahdollisuuksia aiempaa paremmin.

EU:ssa on esitetty ratkaisuja, jotka auttavat yrittäjiä selviämään käytännön vaikeuksista ja psykologisista esteistä toista yritystä perustaessaan:

 • Puhtaalta pöydältä aloittavalle yrittäjälle olisi tarjottava riittävä rahoitus.
 • Pankkien ja muiden rahoituslaitosten olisi harkittava uudelleen varovaista suhtautumistaan uudelleen aloittaviin yrittäjiin.
 • Jos yrittäjän konkurssiin ei ole liittynyt petosta, hänen nimensä ei saisi olla luettelossa, jolla rajoitetaan mahdollisuutta pankkilainan saantiin.
 • Rehellisen konkurssin tehneiden yrittäjien ei pitäisi joutua epäedullisempaan asemaan julkisia hankintasopimuksia haettaessa.
 • Uudelleen aloittavien yrittäjien olisi saatava asianmukaista psykologista ja teknistä tukea.
 • Asiakkailta, liikekumppaneilta ja sijoittajilta saatavaa tukea olisi edistettävä luomalla yhteyksiä niiden ja mahdollisten uudelleen aloittavien yrittäjien välille.

Tiedonannossa eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan Small Business Act -aloitteen uudelleentarkastelusta kehotetaan EU-maita "edistämään toisen mahdollisuuden antamista yrittäjille rajoittamalla vuoteen 2013 mennessä rehellisen yrittäjän konkurssien jälkeinen velkojen vanhentumisaika ja velkasaneerausjärjestely enintään kolmeen vuoteen ".

Myös yksi eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan aloitteen kymmenestä periaatteesta koskee uuden mahdollisuuden tarjoamista epäonnistuneelle rehelliselle yrittäjälle, joka on tehnyt konkurssin. EU-maita kannustetaan

 • edistämään yhteiskunnassa myönteistä asennetta, jotta yrittäjille annettaisiin mahdollisuus uuteen alkuun
 • lyhentämään likvidaatiomenettelyihin kuluvaa aikaa yhteen vuoteen
 •  varmistamaan, että uudelleen aloittavia yrittäjiä ja uusia yrittäjiä kohdellaan yhdenvertaisesti esimerkiksi tukiohjelmien yhteydessä.

Konkurssin tehneiden yrittäjien ei pitäisi menettää uskoa kykyynsä perustaa uusi yritys.

 • Yritystoiminnan aloittaminen

Uusi mahdollisuus liike-elämässä -verkkosivuilla neuvotaan, miten havaita varoittavat merkit, sekä tarjotaan työkalu yrityksen taloudellisen tilan arviointiin. Lisäksi sivustolle on koottu uusien yritysten ja vaikeuksiin joutuneiden yritysten kultaiset säännöt sekä menestyneiden uudelleenaloittajien tarinoita.

Enterprise Europe Network tarjoaa tietoa ja neuvoja konkurssin partaalla oleville yrityksille ja yrittäjille, jotka päättävät aloittaa uudelleen puhtaalta pöydältä.

Apua ja neuvoja

Apua ja neuvoja

Sinun Eurooppasi -neuvonta antaa oikeudellista asiantuntijaneuvontaa, jos joudut selvittämään kysymyksiä, jotka liittyvät EU-lainsäädännön soveltamiseen jossakin EU-maassa.

Enterprise Europe Network English ja sen lähes 600 paikallista yhteyspistettäEnglish auttavat paikallisten yritysjärjestöjen välityksellä yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä uusilla markkinoilla, uuden teknologian hankinnassa ja lisensoinnissa sekä EU-rahoituksen hakemisessa.