Sti

I gang efter konkurs

Opdateret 05/2011

Iværksættere kan muligvis undgå konkurs ved at forudse vanskeligheder – hvis de holder deres virksomheds finansielle situation under nøje kontrol.

Når en virksomhedsejer ikke har andre muligheder end at indgive konkursbegæring, kan det betale sig at begrænse tabene, indlede proceduren hurtigst muligt og gå i gang med et nyt forretningsprojekt.

EU går ind for enklere og hurtigere konkursprocedurer og mener, at ærlige iværksættere, der er gået konkurs, skal have en ny chance på lige fod med nye iværksættere.

I 2011 offentliggjorde Kommissionen en ekspertgruppes rapport med politikhenvisninger om hvert af de fire underområder, der sammen udgør konkursprocessen i den bredest mulige betydning:

 • varslingssystemer (forebyggelse af konkurs)
 • udenretlige forlig
 • procedure ved domstolene
 • en ny chance (lettere adgang for tidligere konkursramte iværksættere, der vil begynde igen).

Insolvens

EU har indført fælles regler, især for:

 • bemyndigelse til at indlede insolvensprocedure hen over grænserne og anerkendelse i hele EU af domme afsagt i ét land for at forhindre insolvente iværksættere i at overføre deres aktiver eller unddrage sig retsforfølgelse i et bestemt land
 • beskyttelse af ansatte i sager om insolvens
 • offentlig støtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder.

Enklere og hurtigere konkursprocedurer

Når en virksomhed ikke kan reddes ved omstrukturering eller salg af aktier, kan en hurtig beslutning om at indgive konkursbegæring mindske tabene for alle parter.

Effektive konkursprocedurer giver mulighed for at skabe en rimelig balance mellem virksomhedens, investorernes, personalets og ejernes interesser, når aktiverne fra den konkursramte virksomhed skal fordeles, og samtidig redde mest muligt af deres værdi.

EU tilskynder de nationale myndigheder til at udarbejde hurtige og enkle konkursprocedurer – de må højst vare et år.       

I gang igen efter en konkurs

Når der kun er tale om svig i forbindelse med 4-6 % af alle konkurser, er det vigtigt for økonomien at give ærlige iværksættere, der er gået konkurs, en ny chance.

Undersøgelser viser, at iværksættere har mere held med sig og skaber flere job, når de prøver anden gang. De lærer af deres fejltagelser og bliver bedre til at vurdere risici og muligheder.

EU foreslår løsninger, der kan hjælpe iværksættere med at løse praktiske og psykologiske problemer, når de skal starte deres anden virksomhed:

 • der skal afsættes tilstrækkelige midler til en frisk start
 • banker og finansieringsinstitutter skal genoverveje deres forsigtighed over for genstartere
 • navne på konkursramte i konkurser uden svig, må ikke optræde på lister, der begrænser adgangen til banklån
 • tidligere konkursramte i konkurser uden svig må ikke stilles dårligere i forbindelse med offentlige indkøb
 • genstartere skal have passende psykologisk og teknisk støtte
 • støtte fra kunder, forretningspartnere og investorer skal styrkes gennem forbindelser til potentielle genstartere.

EU opfordrer i meddelelsen om revision af "Small business act" landene til at "fremme en chance til for iværksættere ved at begrænse afviklingstid og gældssanering for ærlige iværksættere efter konkurs til højst tre år ved udgangen af 2013 ".

Tidligere handlede et enkelt af de 10 principper i "Small business act" om konkurs og en ny chance til ærlige iværksættere, der er gået konkurs. EU-landene opfordres til:

 • yderligere at fremme en postiv holdning i samfundet til genstartere
 • at forkorte afviklingsprocedurerne til ét år
 •  at sikre, at genstartere behandles på lige fod med nystartende, herunder i forbindelse med støtteordninger.

Iværksættere, der har været konkursramte, må ikke miste troen på, at de er i stand til at starte en ny virksomhed.

 • Start af virksomhed

Webstedet om en ny chance i erhvervslivet indeholder tip til, hvordan man opdager de første tegn på, at der er noget galt, et værktøj til at vurdere virksomhedens økonomiske sundhedstilstand, gyldne regler for nye virksomheder og virksomheder i vanskeligheder samt førstehåndsberetninger fra genstartere, der har haft heldet med sig.

Enterprise Europe Network oplyser og rådgiver virksomheder, der er truet af konkurs, og virksomhedsejere, der vil starte på en frisk.

Hjælp og rådgivning

Hjælp og rådgivning

Dit Europa - Råd og vink er en kilde til ekspertrådgivning om de problemer, du støder på i et andet EU-land vedrørende EU-lovgivning.

Netværket "Enterprise Europe NetworkEnglish" og dets omkring 600 lokale kontaktpunkterEnglish arbejder gennem lokale virksomhedsorganisationer for at hjælpe dig med at udvikle din virksomhed på nye markeder, anskaffe eller få licens til ny teknologi og skaffe EU-finansiering.