Sti


Del på 
	Del på Facebook
 
	Send til Twitter
 
	Del på google+
 
	Del på linkedIn
Vælg høj kontrastForstør skrift med 200 procenttilføj til favoritterVælg høj kontrast
Vælg høj kontrastForstør skrift med 200 procenttilføj til favoritterVælg høj kontrast

Danmark

I gang efter konkurs

Opdateret 12/2012

Lovkrav

Virksomhedsejere kan muligvis undgå konkurs ved at forudse besværligheder - hvis de holder nøje øje med deres virksomheds finansielle situation.

Konkursloven bygger på følgende hovedprincipper:

 • Urådighed

Skyldneren fratages rådigheden over sit bo ved konkursdekretets afsigelse, idet rådigheden overgår til kreditorerne/bobestyrerne.

 • Forbud mod individualforfølgning

Ved konkurs går man fra individualforfølgning via fogedretten til universalforfølgning via skifteretten med henblik på en ligelig fyldestgørelse af alle kreditorerne.

 • Lighed

Gæld deles ligeligt mellem kreditorerne. Der er dog mange undtagelser fra dette i "konkursordenen".

 • Konkursordenen

Konkursloven indeholder regler om den såkaldte "konkursorden", dvs. om dækningsrækkefølgen for krav mod konkursboet. Konkursordenen indebærer, at alle krav i samme kategori behandles ens, og at krav, der tilhører en lavere kategori af krav, kun modtager dividende i det omfang kravene i de højerestående kategorier har opnået fuld dækning.

Kravene er i prioriteret rækkefølge:

 • de såkaldte "massekrav";
 • andre "privilegerede krav" (sekundære massekrav);
 • "lønmodtagerprivilegiet";
 • "leverandørprivilegiet";
 • "de simple krav";
 • "efterstillede krav".

Omstødelsesprincippet           

Konkurs indebærer, at visse dispositioner og igangværende kreditorforfølgning i den periode, der ligger forud for konkursen, under nærmere angivne betingelser kan omstødes.

Udlodning mv.           

 • Formålet med konkurs er at få afviklet en virksomhed eller personlig skyldners aktiver, så værdierne kan blive fordelt mellem de kreditorer, som har udestående fordringer. Konkursbehandlingen sluttes ved en udlodning til kreditorerne af midlerne i boet. En kreditor beholder sin ret mod skyldneren for den del af fordringen, der ikke er dækket gennem udlodning.

Insolvensprocedurer

Ud over reglerne om konkurs indeholder konkurslovgivningen regler om anmeldt betalingsstandsning og tvangsakkord. Herudover indeholder konkurslovgvingen regler om en skyldners adgang til gældssanering.

Betalingsstandsning uden anmeldelse til skifteretten og frivillige akkorder   forekommer også og beror da på aftale mellem skyldneren og de berørte kreditorer.           

Ansvarlige instanser

Sager om anmeldt betalingsstandsning, konkurs, tvangsakkord og gældssanering behandles ved skifteretterne, der er tilknyttet til enkelte byretskredse. I det storkøbenhavnske område behandles sagerne dog ved Sø- og Handelsrettens skifteafdeling.

I gang igen efter konkurs

Det er muligt at starte en ny virksomhed selv efter en konkurs. Hvis det imidlertid fastslås, at skyldneren har gjort sig skyldig i et strafbart forhold, kan den pågældende dog almindeligvis fradømmes retten til at være stifter, direktør eller bestyrelsesmedlem i et selskab.

Virksomhedsledere der har oplevet en konkurs skal ikke miste troen på at de kan starte en ny virksomhed.

Administrative procedurer

Konkursproceduren trin for trin

En konkursbehandling indledes, når enten skyldneren eller fordringshaveren fremsætter en begæring om det til skifteretten:

Hvis en fordringshaver ønsker at gøre et krav gældende, skal det anmeldes over for kurator inden 4 uger. Opfordringen om at anmelde krav bekendtgøres i Statstidende og sendes til alle bekendte kreditorer.

Herefter udarbejder kurator en liste over de anmeldte krav (en gældbog). Kurator vurderer derefter de anmeldte krav ved en "fordringsprøvelse".

Hvis kurator ikke er enig med en kreditor om for eksempel størrelsen af kreditors krav, får kreditor besked herom inden mødet. Hvis der ikke kan opnås enighed, kan kreditor anlægge retssag.

Disse retssager behandles af skifteretten.

En stævning skal indgives til skifteretten inden 4 uger fra det møde, hvor kurators indstilling til kravet forelå.

Hvis kreditor ikke anlægger sagen inden for den fastsatte frist, er kurators indstilling endelig.

Domstolsafgørelse

Konkurs

Straks ved konkursdekretets afsigelse udpeger skifterettenén eller flere kuratorer. Kurator skal gøre værdien af alle aktiver op og tage stilling til, hvorledes provenuet skal udloddes mellem kreditorerne.

Ved afsigelsen af konkursdekretet mister skyldneren retten til at bestemme over sine aktiver, der herefter tilhører konkursboet, som bestyres af kurator.

Ud over konkurssager behandler skifteretterne som nævnt sager om anmeldt betalingsstandsning, tvangsakkord og gældssanering.

Betalingsstandsning

En betalingsstandsning, der er anmeldt til skifteretten, ophører automatisk efter 3 måneder. Skifteretten kan dog under ganske særlige omstændigheder forlænge fristen med 3 måneder ad gangen. En betalingsstandsning kan dog maksimalt vare et år.

Tvangsakkord

En tvangsakkord skal for at være gyldig stadfæstes af skifteretten. En tvangsakkord kan gå ud på, at skyldnerens gæld nedsættes med en vis procentdel (dog ikke under 10 pct.), at virksomhedens formue bliver fordelt mellem kreditorerne, eller at fristen for betaling af gælden bliver udsat.

Gældssanering

Skifteretten træffer afgørelse om, hvorvidt en skyldner kan meddeles gældssanering.

Regnskab

Konkurs

Når boets aktiver er opgjort, dets tilgodehavender inddrevet og mulige tvister endeligt afgjort, udarbejder kurator et udkast til regnskab og - enten samtidig, eller når regnskabet er stadfæstet - et udkast til endelig udlodning.

Hvis det under konkursboets behandling viser sig, at der kun er midler til dækning af boomkostningerne, det vil sige til kurators salær og de faktiske udgifter, afsluttes bobehandlingen med et såkaldt § 143-regnskab. I disse sager er der ingen dividende til kreditorerne.

I konkursboer med overskydende aktiver skal overskuddet - efter betaling af boomkostningerne - fordeles mellem kreditorerne i overensstemmelse med reglerne om konkursordenen (se ovenfor vedrørende konkursordenen).

Regnskab med bilag og udlodning er tilgængelige hos skifteretten i to uger inden mødet.

Skifteretten stadfæster udkastet, medmindre det lider af fejl eller mangler, der nødvendiggør, at det omgøres.

Når skifteretten har stadfæstet udkastet til regnskab og udlodning, og ankefristen på 4 uger er udløbet, uden at der er indgivet krav, udbetales dividenden til kreditorerne.

Information og finansiering

Yderligere oplysninger findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Sø- og Handelsrettens skifteafdelings hjemmeside findes der en række generelle oplysninger om domstolenes behandling af sager om konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord og gældssanering mv.

Hjemmesiden Virk.dk er virksomhedernes digitale indgang til det offentlige. Portalen giver adgang til indberetninger og til søgning i erhvervsrettet information fra offentlige myndigheder.

Hjælp og rådgivning

Hjælp og rådgivning

Skriv en e-mail til en virksomhedsorganisation i nærheden af dig

EU har et netværkDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) af lokale virksomhedsorganisationer i de fleste europæiske landeEnglish som måske kan være til hjælp for dig.

Vælg land og by og angiv din forespørgsel nedenfor.

Tak. Din besked er nu sendt.
Af tekniske årsager kunne din besked ikke sendes. Prøv igen senere.

Land

Belgien

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgarien

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Cypern

Nicosia

Danmark

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estland

Tallinn

Finsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Frankrig

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grækenland

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Holland

Den Haag

Nieuwegein

Irland

Dublin

Italien

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Kroatien

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Letland

Riga

Litauen

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norge

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polen

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugal

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rumænien

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovakiet

Bratislava

Prešov

Slovenien

Koper

Ljubljana

Maribor

Spanien

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannien

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Sverige

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Tjekkiske Republik

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Tyskland

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ungarn

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Østrig

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Her kan ud skrive en meddelelse *

* obligatorisk felt (du bedes venligst udfylde dette felt)