Navigacijska pot


Povej naprej 
	Facebook
  
	Twit it
  
	Povej naprej: Google+
  
	linkedIn
Normalna velikost črkPovečaj črke za 200 odstotkovdodaj med zaznamkeRazličica z močnim kontrastom
Normalna velikost črkPovečaj črke za 200 odstotkovdodaj med zaznamkeRazličica z močnim kontrastom

Slovenija

Trajnostnost

Posodobitev 04/2010

Pravne zahteve

Osnovni dokument o trajnosti v Sloveniji je Strategija razvoja Slovenije.

Obstajajo še drugi srednjeročni dokumenti, ki obravnavajo prihodnjo politiko na tem področju. Temeljni pogoj za trajnostni razvoj je varstvo okolja pred obremenjevanjem, ki ga ureja Zakon o varstvu okolja, katerega namen je spodbujanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Družbena odgovornost gospodarskih družb

Med klasične teme družbene odgovornosti se uvrščajo okoljevarstvo, spoštovanje človekovih pravic, nediskriminacija oziroma zagotavljanje enakih možnosti za vse, zdravje in varnost na delovnem mestu, vključitev načel trajnostnega razvoja v upravljanje nabavne verige, poslovna etika in razvijanje odnosov do lokalne skupnosti.

             DOP iniciativa je pobuda za družbeno odgovorno ravnanje vseh podjetij ne glede na dejavnost ali velikost. DOP (Corporate social responsibility - CSR) je koncept, v katerem podjetja prostovoljno vključujejo družbena in okoljska vprašanja v svoje poslovne dejavnosti in v medsebojne odnose z interesnimi skupinami.

Socialno področje

Delavci v podjetjih z najmanj 50 zaposlenimi imajo pravico do sodelovanja pri upravljanju, zlasti če gre za soodločanje oziroma vplivanje na vsebino in organizacijo dela. Pravice v zvezi s sodelovanjem pri upravljanju uresničujejo prek sveta delavcev ali delavskega zaupnika, zbora delavcev in v večjih družbah tudi prek predstavnikov delavcev v organih družbe. Načine in pogoje sodelovanja podrobno ureja Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju.           

Z reformo pokojninskega sistema je bilo uvedeno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki se deli na dve vrsti:

  • individualno zavarovanje in
  • kolektivno zavarovanje, v katerega se vključijo zavarovanci prek delodajalca, ki v celoti ali deloma financira pokojninski načrt in se mu zato priznajo določene davčne olajšave.

Več informacij lahko dobitena spletnih straneh Ministrstva za delo.

Za humanitarne, dobrodelne, invalidske, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene lahko davčni zavezanec v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb davčno olajšavo (zmanjšanje davčne osnove) za znesek izplačil v denarju in v naravi. To olajšavo je možno uveljaviti največ do višine 0,3 odstotka obdavčenega prihodka zavezanca.

Več kot 60 slovenskih podjetij in organizacij s preko 28.000 zaposlenimi je vključeno v certificiranje Družini prijazno podjetje. Certifikat zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih, ki se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, bolniških odsotnosti, odsotnosti zaradi nege, števila nezgod ipd. ter večjem zadovoljstvu, motivaciji in pripadnosti zaposlenih.

Okolje

             Ministrstvo za okolje je odgovorno za izvajanje programov, ki dajejo prednost obnovljivim virom energije in energetski učinkovitosti. Za tovrstne in druge projekte nudi finančne spodbude.

Eden od načinov za večji ugled podjetja je pridobivanje okoljevarstvenih priporočil s tekmovanjem za razne nagrade in certifikate.

Standardi

Za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje nacionalnega sistema standardizacije, ki na mednarodno primerljiv način zagotavlja vsem zainteresiranim slovenske nacionalne in druge standarde, je odgovoren Slovenski inštitut za standardizacijo.           

             ISO 9001 - Standard določa zahteve za sistem vodenja kakovosti, delovanje vodstva, ravnanje z viri, izvajanje osnovne dejavnosti in nadzor. ISO 9001 temelji na osmih načelih vodenja kakovosti, ki so bistvena za dobro poslovno prakso in pomagajo izboljšati rezultate organizacije.

             ISO 14000 - Standard za ravnanje z okoljem omogoča organizacijam vzpostaviti red in doslednost pri reševanju okoljskih vprašanj, primerno porazdeliti sredstva, določiti odgovornosti in stalno ocenjevati ravnanje, postopke in procese.

Osnova standarda EMAS - ECO je standard ISO 14001, nadgrajen z zahtevami, ki se tičejo področja izpolnjevanja zahtev zakonodaje, komuniciranja z javnostjo in vključevanja zaposlenih ter notranje presoje.

             OHSAS 18001 - Sistem vodenja poklicnega zdravja in varnosti (OHSAS) je mednarodni standard, ki organizacijam pomaga obvladovati varnostna tveganja in povečati učinkovitost svojega delovanja.

             Standard družbene odgovornosti - SA 8000 je namenjen predvsem preverjanju delovnih pogojev v smislu zagotavljanja človekovih pravic. Standard združuje vsebinske zahteve glede osmih socialnih prvin, dodatno pa obsega tudi zahteve za sistem vodenja na ravni podjetja po vzoru serij standardov ISO 9000 in ISO 14000. Uporaben je kot osnova za izvedbo notranje presoje, za presojanje dobaviteljev ali za neodvisno presojanje, ki se konča s podelitvijo certifikata.

Podjetja morajo v skladu z zakonodajo izpolnjevati minimalna socialna in pravna pravila.

Upravni postopki

Izvajanje družbene odgovornosti gospodarskih družb

Podjetja samostojno uvajajo načela CSR v obsegu in obliki, ki sta odvisna od velikosti podjetij in strateških usmeritev. Velike družbe imajo praviloma načela CSR zajeta v svojih aktih in o izvajanju redno poročajo v letnih poročilih.

Mikro in mala podjetja večinoma potrebujejo pomoč posebej za to usposobljenega svetovalca, ki jim pomaga pripraviti načrt izvedbe.

Potrjevanje standardov

V Sloveniji sta vodilni organizaciji za ocenjevanje in certificiranje sistemov vodenja organizacij Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje ter Bureau Veritas Slovenija.

Standardi upravljanja kakovosti

Z uporabo standardov družine ISO 9000 organizacija lahko poveča svojo učinkovitost in poslovno uspešnost. Informacije o standardih sistemov vodenja kakovosti skupine ISO 9000 lahko dobite pri nacionalnem organu za standarde SIST.

Ko organizacija vzpostavi sistem vodenja skladno z zahtevami različnih sistemov vodenja se lahko prijavi v certifikacijski postopek, ki ga lahko opravijo pooblaščene organizacije, med katerimi sta v Sloveniji vodilna Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje in Bureau Veritas Slovenija.         

Standardi upravljanja z okoljem

Znake za okolje ECO Label in EMAS podeljuje Agencija Republike Slovenije za okolje z upravno odločbo na način in pod pogoji v skladu s predpisi EU.

Standardi urejanja varnosti pri delu

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve opravlja strokovne izpite izobraževalcev za področje varnosti in zdravja pri delu in objavlja seznam organizacij s potrjenim programom uspodabljanja in izobraževanja, ki podjetjem svetujejo pri organizaciji sistema varnosti in zdravja pri delu ter izvajanju določb Pravilnika o načinu izdelave izjave o varnosti.

Viri

Inštitut za razvoj družbene odgovornosti si prizadeva povezati vse ključne akterje ter izvajati skupne aktivnosti in kampanje za osveščenost širše družbe o potrebnosti in pomenu družbene odgovornosti v Sloveniji. V sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije - Območno zbornico Maribor je izvedel projekt »CSR - Code to Smart Reality for SMEs«, ki se je končal oktobra 2007.

Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije vodi različne razpise in omogoča dostop do drugih portalov, kot npr. slovenski Podjetniški portal in nacionalni Podjetniški sklad.

Več informacij o javno-zasebnih partnerstvih je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za finance.

Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (OVE) spodbuja večjo izrabo obnovljivih virov energije s subvencioniranjem investicij v OVE in s subvencioniranjem gospodinjstev za izrabo OVE. Poleg tega podpira prizadevanja podjetij za učinkovito rabo energije s subvencioniranjem energetskih pregledov in študij izvedljivosti za investicije v učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije.

Informacije in nasveti v zvezi s programi in okoljskimi nagradami so na voljo na spletni strani Agencije za okolje.

Programi

Tehnološka agencija Slovenije izvaja strokovne, razvojne in vodstvene naloge pri pospeševanju tehnološkega razvoja in inovacij v skladu z nacionalnim programom za raziskave in razvoj ter drugimi projekti.

Ministrstvo za okolje izvaja programe, ki dajejo prednost obnovljivim virom energije in energetski učinkovitosti. Nudi finančno pomoč projektom za energetsko učinkovitost in projektom za uporabo obnovljive energije, financira pa tudi druge programe.

Pomoč in svetovanje

Pomoč in svetovanje

Pošljite e-pošto poslovni organizaciji blizu vas

EU upravlja mrežoDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) lokalnih poslovnih organizacij v večini evropskih državEnglish, ki vam lahko pomaga.

Izberite svojo državo ali kraj in vpišite svoje vprašanje.

Zahvaljujemo se vam za uspešno poslano sporočilo.
Zaradi tehničnih težav vaše sporočilo ni bilo poslano. Poskusite znova pozneje.

Država

Avstrija

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgija

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bolgarija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Češka republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ciper

Nicosia

Danska

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estonija

Tallinn

Finska

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francija

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grčija

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Hrvaška

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Irska

Dublin

Italija

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Latvija

Riga

Litva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Madžarska

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemčija

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nizozemska

Den Haag

Nieuwegein

Norveška

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poljska

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalska

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Romunija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovaška

Bratislava

Prešov

Slovenija

Koper

Ljubljana

Maribor

Španija

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Švedska

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Združeno kraljestvo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Tukaj vpišite svoje sporočilo *

* obvezno polje (tukaj je treba vnesti podatke)