Navigation path

Bærekraft

Oppdatert: 08/2011

Bedrifter utvikler miljørettede og sosiale strategier som går ut over juridiske krav.

Felles sosialt ansvar

Felles sosialt ansvar (Corporate social responsibility – CSR) er en prosess hvor selskaper integrerer sosiale, miljørelaterte og etiske spørsmål i bedriftens operasjoner og strategi. Dette kan de gjøre ved f.eks. å:

 • ta hensyn til den sosiale og miljømessige påvirkningen til de ansatte, forretningspartnerne og samfunnet i sin helhet,
 • motivere de ansatte med opplæring og utviklingsmuligheter
 • ansette arbeidstakere med funksjonshemminger
 • være oppmerksom på naturressursene som brukes i arbeidet
 • anvende visse kriterier i investeringsbeslutninger og deres leverandørkjede,
 • sikre åpenhet om sine aktiviteter for sine interessenter.

Produktenes livssyklus

Livssyklus-tankegangen handler om å minimalisere påvirkningene et produkt har på miljøet i løpet av livssyklusen, ved å ta i betraktning framskaffing ressurser, produksjon, bruk, gjenbruk, transport, resirkulering, og endelig kassering.

EUs integrerte produktpolitikk (IPP) oppmuntrer bedrifter til å designe produkter med miljøpåvirkningen i tankene, ved å fokusere på produktets hele livssyklus, fra produksjon til kassering.

Miljømerke

Ved å overholde strenge økologiske og ytelseskriterier, kan EU-bedrifter få rett til å merke produktene sine med miljømerket. Dette gjør at kundene lettere kan identifisere de grønne produktene deres.

Det reviderte miljømerkingsforslaget om regulering ble innført den 25. november 2009. Det legges spesielt vekt på at små bedrifter skal få tilgang til planen ved å redusere avgiftene og administrative prosedyrer.

Miljøstyring og miljørevisjon (Eco-Management and Audit Scheme)

Miljøstyring og miljørevisjon (eco-management and audit scheme – EMAS) hjelper bedrifter med å analysere og utvide sine grønne evner med et miljøstyringssystem.

EMAS gir råd og fremmer gode vaner ved å etablere nettverk med profesjonelle innen ulike sektorer. Siden planen tilbyr sertifisering til alle bedrifter som overholder EMAS-reglene, kan medlemmene dra nytte av mer synlige grønne akkreditiver.

Den reviderte EMAS-forskriften ble innført 25. november 2009. Den svarer mer spesifikt på behovene til små bedrifter, inkludert verifiseringer, registrering av klynger, mer rettferdige avgifter og mer veiledning.

Handlingsplan for øko-innovasjon

Handlingsplanen for øko-innovasjon for å fremme utviklingen av øko-innovasjon, opptak og diffusjon i økonomien, som lider av bestemte markedsbarrierer.

Ledende markedsinitiativ

Det ledende markedsinitiativet representerer EU-politikken for seks viktige ledende markeder:

 • e-helse,
 • Beskyttende tekstiler,
 • Bærekraftig konstruksjon,
 • Gjenvinning,
 • Bio-baserte produkter,
 • Fornybar energi.

Disse støttes av tiltak for å redusere barrierene for å lansere nye produkter eller tjenester på markedet. Tiltakene kan bestå av:

 • forbedre lovgivningen for å fremme innovasjon,
 • oppmuntre til offentlig innkjøp, standardisering, merking og sertifisering.

Handlingsplan for bærekraftig forbruk, produksjon og industripolitikk

I 2008 vedtok EU en handlingsplan for et mer bærekraftig forbruk blant EU-borgerne og en mer bærekraftig produksjon i Europa. Den sikter på å styrke EU-lederskapet innen miljøinnsats og presenterer en handlingsliste som skal iverksettes uten ytterligere kostnader for europeiske selskaper og forbrukere. Denne handlingsplanen skal revideres i 2012.

Small Business Act

"Small Business Act" erklærer at EU og medlemsstatene skal gjøre små bedrifter i stand til å snu miljøutfordringer til muligheter. Europakommisjonen overfører dette til praksis ved å:

 • gjøre det enklere for små bedrifter å få tilgang til EMAS
 • etablere et nettverk med miljø- og energieffektivitetseksperter i Enterprise Europe Network
 • gi ytterligere hjelp for innovative oppstarter og små bedrifter innen miljønyskaping.

European business awards for miljøet

Siden 1987 har European Business Awards for miljøet hatt som mål å anerkjenne, belønne og fremme de mest miljøvennlige, miljø-innovative og sosialt ansvarlige bedriftene innen EU og søkerland.

Opplæring og etterutdanning

Menneskets kunnskap må fornyes kontinuerlig for at det skal kunne møte dagens og framtidens teknologiske utfordringer i stadig utvikling, økende internasjonalisering og demografiske endringer.

Derfor er kontinuerlig opplæring en viktig del av en bedrift sin frivillige innsats for å utvikle sine ansatte og bedriftens konkurranseevne sett under ett, uavhengig av om dette inkluderer generiske eller spesifikke egenskaper, opplæring i alle tekniske aspekter av arbeidslivet, ledelsesegenskaper og språkkunnskaper.

Det er like viktig at flere bedrifter lærer å aktivt takle endringer og omorganisering av aktivitetene sine på en bra måte.

Et EU-nettsted har analyseverktøy, tjenester og data for å hjelpe bedrifter med å minimalisere miljøpåvirkningene et produkt har i løpet av livssyklusen.

EUs program Assistanse med å overholde miljølovgivningen gir kunnskap, informasjon og verktøy for å hjelpe mindre bedrifter med å gjøre arbeidet deres "grønnere".

LIFE+   gir spesifikk støtte vedrørende miljø- og naturbevarende prosjekter. Med et budsjett på € 2,1 milliarder for 2007-13, deltar programmet i finansieringen av miljøprosjekter under tre overskrifter: natur og biologisk mangfold, miljøpolitikk og styresett, informasjon og kommunikasjon.

Rammeprogrammet for konkurranseevne og innovasjon (CIP) gir bedrifter - via finansielle mellommenn - hjelp og tilgang til økonomisk støtte for å finansiere aktiviteter, som f.eks. miljøinnovasjon. I 2007-13 vil mer enn € 1 milliard bli tilgjengelig for rundt 500 000 bedrifter.

EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling (FP7), EUs hovedfinansieringsprogram for forskning, finansierer også forskning innen miljøteknologi. Rundt € 50 milliarder er tilgjengelig i 2007-13 - rundt 15 % av det for små bedrifter.

Med et budsjett på nesten € 7 milliarder for 2007-13, stimulerer EUs Livslang læring-program læremuligheter i hele EU. Det er åpent for både personer og bedrifter - utdannings- og opplæringsorganisasjoner, forskningssentre.

De fire underprogrammene for skoler (Comenius), høyere utdannelse (Erasmus), yrkesopplæring (Leonardo da Vinci) og voksenopplæring (Grundtvig) fokuserer på ulike faser av utdannelse og opplæring.

European Social Fund (ESF - Det europeiske sosialfond) gir like lære- og opplæringsmuligheter for både ansatte og arbeidsgivere. Finansiering er også tilgjengelig for bedrifter som går gjennom en endring (omorganisering).

Enterprise Europe Network gir informasjon og rådgivning til bedriftseiere som ønsker å ta bærekraften videre.

Hjelp og veiledning

Hjelp og veiledning

(Your Europe Advice) (din Europa-veiledning) български čeština dansk Deutsch ελληνικά English español eesti suomi français magyar italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska er en kilde til ekspertråd angående alle problemstillinger du måtte ha i et annet EU-land som involverer EU-lovgivning.

Nettverket Enterprise Europe NetworkEnglish og dets ±600 lokale kontaktpunkterEnglish arbeider gjennom lokale bransjeorganisasjoner for å hjelpe deg å utvikle din virksomhet i nye markeder, få tilgang på eller lisensiere ny teknologi og få tilgang til EU-finansiering.