Navigációs útvonal

Fenntartható fejlődés

Frissítve 08/2011

A vállalkozások olyan környezetvédelmi és szociális stratégiákat is kidolgoznak, amelyek célkitűzései túllépnek a jogszabályokban foglalt minimumkövetelményeken.

A vállalkozások társadalmi felelősségvállalása

A vállalkozások társadalmi felelősségvállalásának folyamata azt jelenti, hogy a vállalkozások a szociális, környezetvédelmi és etikai megfontolásokat beépítik az üzleti tevékenységükbe és stratégiájukba.  A gyakorlatban ez úgy valósulhat meg, hogy a vállalkozás:

 • odafigyel arra, hogy milyen társadalmi és környezeti hatásokkal jár a tevékenysége az alkalmazottaikra, üzleti partnereikre és a társadalom egészére nézve;
 • munkavállalóit képzési és fejlesztési lehetőségekkel motiválja;
 • fogyatékkal élő munkavállalókat is foglalkoztat;
 • odafigyel a tevékenysége során felhasznált természetes erőforrásokra;
 • befektetési döntések meghozatalakor és a beszállítói lánc kialakításakor figyelembe vesz bizonyos környezetvédelmi és szociális kritériumokat;
 • gondoskodik arról, hogy tevékenységük átlátható legyen az érintett szereplők számára.

A termékek életciklusának környezetvédelmi szempontú szemlélete

Az életciklus-szemléletet követő vállalatok a termékek teljes életciklusa alatt, azaz az erőforrások kitermelése, a gyártás, a használat, az újrafelhasználás, a szállítás, az újrafeldolgozás és a hulladék végső elhelyezése/ártalmatlanítása során arra törekszenek, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentsék a környezetre gyakorolt káros hatások mértékét.

Az európai integrált termékpolitika arra ösztönzi a vállalkozókat, hogy termékeik tervezése során gondoljanak azok környezetre gyakorolt hatásaira is, és a gyártástól a hulladékelhelyezésig a teljes életciklus folyamán igyekezzenek csökkenteni a káros hatásokat.

Ökocímke

A szigorú környezetvédelmi és teljesítménybeli előírásoknak eleget tevő uniós vállalatok termékeiket ökocímkével láthatják el. A jelzés segítségével a fogyasztók könnyebben azonosíthatják a környezetbarát szempontok betartásával készített termékeket.

A felülvizsgált EMAS-rendelet elfogadására 2009. november 25-én került sor. A jogszabály különös hangsúlyt fektet arra, hogy a kisvállalkozások is megszerezhessék az ökocímke-tanúsítványt, ezért alacsonyabb díjakat és könnyített adminisztációs eljárásokat vezetett be.

A környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelést segítő program

A közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) a környezetközpontú irányítási rendszer révén a környezetvédelem terén adódó lehetőségek felismerését és kiaknázását könnyíti meg a vállalkozások számára.

Az EMAS tanácsokat ad a vállalkozásoknak, és a különböző ágazatok szakembereiből létrehozott hálózatok révén hozzájárul a bevált gyakorlati módszerek elterjedéséhez. Az EMAS előírásait betartó vállalkozások számára a rendszer tanúsítványt bocsát ki, mely a fogyasztók előtt még nyilvánvalóbbá teszi a tagok környezetvédelmi elkötelezettségét.

A felülvizsgált EMAS-rendelet elfogadására 2009. november 25-én került sor. A jogszabály célja az, hogy jobban igazodjon a kisvállalkozások igényeihez (pl. hitelesítések, csoportos nyilvántartásba vételi eljárás, méltányosabb díjak, több útmutató).

Ökoinnovációs cselekvési terv

Az ökoinnovációs cselekvési terv az ökoinnováció fejlődését és a gazdaságban való elterjedését kívánja elősegíteni, amelyet piaci akadályok nehezítenek.

A vezető piacokkal kapcsolatos kezdeményezés

A vezető piacokkal kapcsolatos kezdeményezés a következő hat fontos vezető piacra vonatkozó uniós politikát képviseli:

 • Elektronikus egészségügy;
 • Védőtextíliák;
 • Fenntartható építés;
 • Újrafeldolgozás;
 • Bio-alapanyagú termékek;
 • Megújuló energiaforrások.

Ezeket az ágazatokat az új termékek vagy szolgáltatások piaci bevezetése előtt álló akadályok felszámolását célzó intézkedésekkel támogatják. Az intézkedések közé tartoznak a következők:

 • a szabályozás javítása az innováció elősegítése érdekében;
 • közbeszerzésre, szabványosításra, címkézésre és minősítésre ösztönzés.

A fenntartható fogyasztásról, termelésről és iparpolitikáról szóló közös cselekvési terv

Az EU 2008-ban cselekvési tervet hozott létre annak érdekében, hogy az európai fogyasztást és termelést fenntarthatóbbá tegye. A terv célja az, hogy megerősítse az EU környezeti teljesítmény terén betöltött vezető szerepét, és egy sor olyan intézkedést vázol fel, amelyek megvalósítása nem jár többletköltségekkel az európai vállalkozások és fogyasztók számára. A cselekvési terv felülvizsgálatára 2012-ben kerül sor.

Európai kisvállalkozói intézkedéscsomag

Az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag előírja, hogy az Uniónak és tagállamainak lehetővé kell tennie, hogy a kisvállalkozások a környezetvédelmi kihívásokat üzleti lehetőségekké tudják alakítan. Az Európai Bizottság ennek érdekében:

 • megkönnyíti a kisvállalkozások számára az EMAS-ban való részvételt;
 • környezetvédelmmel és energiahatékonysággal foglalkozó szakértőkből álló hálózatot finanszíroz az Enterprise Europe Network keretén belül;
 • további segítséget biztosít az induló innovatív vállalkozások és az ökoinnováció terén tevékenykedő kisvállalkozások számára.

Európai Vállalkozások Környezetvédelmi Díja

Az Európai Vállalkozások Környezetvédelmi Díja 1987 óta arra hivatott, hogy elismerje, jutalmazza és támogassa a tagállamok vagy tagjelölt országok azon vállalkozásait, amelyek élen járnak az ököinnovációban, a környezetbarát működésben és a társadalmi felelősségvállalásban.

Oktatás és képzés

Ahhoz, hogy az emberek lépést tudjanak tartani a folyamatos technológiai fejlődéssel, és meg tudjanak küzdeni azokkal társadalmi kihívásokkal, amelyeket a fokozódó globalizáció és a demográfiai változások jelentenek, tudásukat folyamatosan frissíteniük kell.

A folyamatos képzés biztosítása ezért elmaradhatatlan alkotóeleme a munkaerő fejlesztéséért és egyúttal a versenyképesség általános növeléséért végzett önkéntes vállalati tevékenységnek, legyen szó akár általános tudás vagy speciális képességek megszerzéséről, konkrét munkafolyamat technikai vonatkozásait ismertető képzésről, vezetői tréningről vagy nyelvoktatásról.

Nagyon fontos az is, hogy minél több vállalkozás tanulja meg tevékenyen kezelni a változásokat, és sikeresen át tudja alakítani tevékenységeit.

Az EU által működtetett alábbi honlapon a vállalkozások olyan szolgáltatásokhoz, információkhoz és értékelési eszközökhöz férhetnek hozzá, melyek segítségével termékeik környezetre gyakorolt káros hatását azok teljes életciklusán keresztül minimálisra csökkenthetik.

A környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelést segítő uniós program szaktanácsadással, tájékoztatással és eszközökkel segíti a kisvállalkozásokat, hogy tevékenységeiket „zöldebbé” tudják tenni.

LIFE+ környezetvédelmi és természetvédelmi célú projekteket támogat. A 2007 és 2013 közötti időszak során 2,1 milliárd eurós költségvetéssel gazdálkodó program az alábbi három területhez tartozó kezdeményezésekhez nyújt társfinanszírozást: természet és biodiverzitás, 2. környezetvédelmi politika és irányítás, 3. információ és kommunikáció.

A versenyképességi és innovációs keretprogram pénzügyi közvetítőkön keresztül segíti a vállalkozókat, és támogatja finanszírozáshoz jutásukat olyan tevékenységek terén, mint például az öko-innováció. A 2007 és 2013 között működő program keretében nyújtott több mint egymilliárd euróból a tervek szerint mintegy 500 000 vállalat részesül.

A 7. kutatási és technológiafejlesztési keretprogram – az Unió fő kutatástámogatási programja – a környezetvédelmi technológiák terén folytatott projektekhez is segítséget nyújt. A keretprogram teljes költségvetése 2007-13 között mintegy 50 milliárd euró ; a tervek szerint az összeg nagyjából 15%-a irányul majd kisvállalkozások támogatására.

A 2007-13 között közel 7 milliárd eurós költségvetéssel működő egész életen át tartó tanulás programja az oktatás és képzés ügyét segíti elő EU-szerte. A program keretében támogatásban részesülhetnek magánszemélyek, vállalatok, kutatóközpontok, valamint oktatási és képzési szervezetek is.

Négy alprogramja az oktatás és képzés alábbi szakaszaira irányul: általános és középiskolai oktatás (Comenius), felsőoktatás (Erasmus), szakképzés (Leonardo da Vinci) és felnőttképzés (Grundtvig).

Az Európai Szociális Alap (ESZA) tanulási és képzési lehetőségeket finanszíroz munkavállalók és munkaadók számára egyaránt. Finanszírozásban részesülhetnek emellett a változásokon (szerkezetátalakításon) keresztülmenő vállalkozások is.

Az Enterprise Europe Network tájékoztatással és tanácsadással áll a vállalkozások tulajdonosai rendelkezésére többek között arról, hogyan járulhatnak hozzá önként a fenntartható fejlődéshez.

Segítség/tanácsadás

Segítség/tanácsadás

Az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat szakértő munkatársai felvilágosítást nyújtanak minden olyan, az uniós joggal kapcsolatos kérdésben, amellyel a más EU-országba utazó, illetve ott élő vagy dolgozó uniós polgárok szembesülhetnek.

Az Enterprise Europe NetworkEnglish és annak mintegy 600 helyi kapcsolattartó pontjaEnglish a helyi üzleti szervezetekkel együttműködve segíti Önt abban, hogy bővítse vállalkozását, tevékenységét kiterjessze új piacokra, új technológiákat szerezzen be vagy adjon tovább, illetve uniós finanszírozásban vagy támogatásokban részesüljön.