Navigačný riadok


Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom

Slovensko

Sociálne pravidlá

Aktualizované 04. 2010

Zákonné požiadavky

             Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny   je zodpovedné za pracovnoprávne vzťahy, zamestnanosť, kolektívne vyjednávanie, mzdy a iné odmeňovanie v súvislosti s prácou, sociálne zabezpečenie, sociálno-právnu ochranu detí a mladistvých, sociálne zabezpečenie rodín a iné oblasti sociálnej politiky.

Hlavným pracovnoprávnym predpisom na Slovensku je Zákonník práce.

Vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, upravuje Občiansky zákonník.

Sociálne poistenie jeho rozsah, právne vzťahy, organizáciu, financovanie, dozor štátu nad vykonávaním sociálneho poistenia a konanie vo veciach sociálneho poistenia vymedzuje Zákon o sociálnom poistení.

Nediskriminácia, rovnaké zaobchádzanie a rovnosť žien a mužov

Zamestnancom patria práva vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov bez akýchkoľvek obmedzení a priamej diskriminácie alebo nepriamej diskriminácie.

Fyzické osoby majú právo na:

 • na prácu a na slobodnú voľbu zamestnania,
 • na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky
 • na ochranu proti nezamestnanosti.

Zamestnávateľ je v pracovnoprávnych vzťahoch povinný zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania.

Mzdové podmienky musia byť dohodnuté bez akejkoľvek diskriminácie podľa pohlavia.

Nediskriminácia, rovnaké zaobchádzanie a rovnosť žien a mužov

Muži a ženy majú nárok na rovnaké zaobchádzanie, čo sa týka prístupu k zamestnaniu, mzde, možností pracovného zaradenia a kariérneho postupu, odbornej prípravy a pracovných podmienok.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Právo zamestnancov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci patrí medzi základné zásady Zákonníka práce. Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri zabezpečovaní vhodných pracovných podmienok.

Zamestnávateľ je v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania povinný zabezpečovať rekondičné pobyty zamestnancom, ktorí vykonávajú vybrané povolania.

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva na základe výsledkov lekárskych preventívnych prehliadok.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Poslaním Národných inšpektorátov práce (NIP) je presadzovanie ochrany zamestnancov pri práci a výkon štátnej správy v oblasti inšpekcie práce.

Všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti

a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce, charakterizuje zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Pracovné právo

Zmluvné právo

Ucelený prehľad o legislatívnych zmenách z oblasti pracovného práva poskytuje pracovné právo.

Pracovnoprávne vzťahy

Základné princípy fungovania vzťahov medzi zamestnancom a zamestnávateľom určuje Zákonník práce. Tento zákon upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti so zamestnávaním fyzických osôb právnickými alebo fyzickými  osobami a kolektívne pracovnoprávne vzťahy.

Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou podpísanou zamestnávateľom aj zamestnancom. Vypracúva sa v dvoch exemplároch, z toho jeden pre zamestnanca.

Kolektívna zmluva je dvojstranným právnym úkonom medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov. Kolektívnu zmluvu možno uzavrieť len na určitú dobu. Nároky, ktoré z nej vznikli, možno vymáhať súdnou cestou.

Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu. Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom.

             Sociálne zabezpečenie   je široká koncepcia a zahŕňa právne predpisy týkajúce sa sociálneho poistenia a pracovného práva. Slovenský systém sociálneho zabezpečenia zahŕňa:

Zamestnávatelia musia zabezpečiť, aby zdravotne postihnutí zamestnanci mali pracovné podmienky, pri ktorých môžu uplatniť a rozvíjať svoje zručnosti.

Pracovná ochrana

V súlade so Zákonníkom práce musia zamestnávatelia platiť príspevky za zamestnancov na rôzne druhy poistenia:

 • zdravotné poistenie,
 • starobné poistenie,
 • sociálne poistenie,
 • úrazové poistenie,
 • garančné poistenie,
 • poistenie v nezamestnanosti,
 • príspevky do rezervného fondu solidarity.

Zamestnávatelia musia zabezpečiť, aby zdravotne postihnutí zamestnanci mali pracovné podmienky, pri ktorých môžu uplatniť a rozvíjať svoje zručnosti.

Spory

Spory medzi zamestnancom a zamestnávateľom o nároky z pracovnoprávnych vzťahov, ako aj pri nedodržaní zásady rovnakého zaobchádzania alebo nedodržania podmienok, prejednávajú a rozhodujú súdy.

Požiadavky súvisiace s riadením pracovníkov dopĺňajú povinné sociálne predpisy.

Podniky môžu z vlastnej iniciatívy prekročiť minimálne právne požiadavky v sociálnej oblasti.

Administratívne postupy

Sociálne poistenie

Je potrebné plniť isté daňové povinnosti v mene zamestnancov a platiť príspevky na rôzne druhy poistenia vrátane zdravotného poistenia.

Sadzby poistného sa líšia podľa druhu poistenia. Zároveň je potrebné dodržiavať prepisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

           Sociálne fondy   sú zamestnávateľské fondy tvorené pre zamestnancov.

Sociálny fond musia vytvoriť malí podnikatelia pôsobiaci ako právnická osoba, ktorí zamestnávajú najmenej jedného zamestnanca.

Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú fyzické osoby na základe dohôd o vykonaní práce, resp. dohody o brigádnickej práci študentov, nie sú povinní tvoriť sociálne fondy.

Programy

           Európsky sociálny fond   (ESF) podporuje zamestnanosť, vzdelávanie a odborné zručnosti.

Stratégia ESF sa v období rokov 2007 - 2013 bude plniť prostredníctvom dvoch operačných programov:

Dotácie poskytuje aj ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny s cieľom pomôcť zlepšiť služby sociálneho zabezpečenia.

           Sociálna implementačná agentúra   a Fond sociálneho rozvoja sú sprostredkovateľské orgány pre operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Kontaktujte podnikateľskú organizáciu vo svojom okolí

EÚ prevádzkuje sieťDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) miestnych podnikateľských organizácií vo väčšine členských štátov EÚEnglish, ktoré vám môžu pomôcť.

Vyberte krajinu a mesto a napíšte nám svoju otázku.

Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.

Krajina

Belgicko

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvátsko

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francúzsko

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grécko

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Holandsko

Den Haag

Nieuwegein

Írsko

Dublin

Litva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nórsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poľsko

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalsko

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rakúsko

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Koper

Ljubljana

Maribor

Španielsko

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Taliansko

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Tu napíšte svoju správu *

* povinné polia (uveďte požadované údaje)