Cale de navigare


Distribuie pe 
	Distribuie pe Facebook
 
	Distribuie pe Twitter
 
	Distribuie pe google+
 
	Distribuie pe linkedIn
Setează pagina la dimensiunea normală a litereiMăreşte dimensiunea literei cu 200%Adaugă la favoriteContrast puternic
Setează pagina la dimensiunea normală a litereiMăreşte dimensiunea literei cu 200%Adaugă la favoriteContrast puternic

România

Responsabilitate socială

Actualizare 10/2013

Cerinţe legale

Codul Muncii reglementează în România drepturile salariaţilor în materie de protecţie socială.

Norme sociale

Nediscriminare, tratament egal şi egalitate de şanse între femei şi bărbaţi

Conform legii, în cadrul relaţiilor de muncă este interzisă orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală. Principiul egalităţii de tratament şi combaterea discriminării sunt reglementate atât prin Codul muncii, dar si prin alte acte legislative.

Sănătate şi securitate în muncă

Angajatorii au obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.

În anul 2006, în cadrul responsabilităţilor sale privind transpunerea în legislaţia naţională a legislaţiei comunitare referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, Ministerul Muncii Familiei si Protecţiei Sociale a elaborat proiectul de lege care a transpus DIRECTIVA CONSILIULUI 89/391/CEE din 12 iunie 1989 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă .Legea a fost adoptată de Parlamentul României şi publicată în Monitorul Oficial NR. 646 din 26 iulie 2006 sub titlul de Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Scopul adoptării Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, a fost de instituire a unor măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor. Actul normativ se aplică în toate sectoarele de activitate, atât publice, cât şi private, angajatorilor, lucrătorilor şi reprezentanţilor lucrătorilor.

Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii.

Conform legii, angajatorii au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru:

 • asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;
 • prevenirea riscurilor profesionale;
 • informarea şi instruirea lucrătorilor;
 • asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.

Angajatorul poate desemna unul sau mai mulţi salariaţi pentru a se ocupa de activităţile privind securitatea şi sănătatea în muncă. În cazul microîntreprinderilor sau al întreprinderilor mici în care se desfăşoară activităţi fără riscuri deosebite, angajatorii se pot ocupa personal de securitatea şi sănătatea în muncă, dacă au calificările necesare în acest domeniu.

Neluarea măsurilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă constituie săvârşirea unei infracţiuni şi se poate pedepsi cu amendă sau cu închisoare.

În vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 au fost aprobate, prin Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006, Normele metodologice de aplicare ale acesteia,care stabilesc în cuprinsul lor reglementări esenţiale referitoare la asigurarea condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.

Cadrul normativ national în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este completat de o serie de acte normative care stabilesc cerinte minime se securitate si sănătate referitoare la conditii generale, riscuri, activitati si grupuri specifice.

Inspecţia Muncii este autoritatea competentă în ceea ce priveşte controlul aplicării legislaţiei privind securitatea şi sănatatea în muncă şi relaţiilor de muncă. Inspecţia Muncii are în subordine Inspectorate teritoriale de muncă, organizate la nivelul fiecărui judeţ.

Dreptul muncii

Drept contractual

Raporturile de muncă dintre angajator şi angajaţi sunt reglementate de Codul muncii.

Conform legii, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi. Durata maximală legală nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.

Salariații au dreptul anual la un concediu de odihnă plătit de minim 21 de zile lucrătoare.

Relaţii de muncă

Procedura de negociere şi incheiere a contractelor colective de muncă este prevăzută de Legea nr.62 din 10 mai 2011 a dialogului social .

Contractele colective de muncă se pot negocia la nivel de unităţi, grupuri de unităţi şi sectoare de activitate.

Negocierea colectivă este obligatorie numai la nivel de unitate, cu excepţia cazului în care unitatea are mai puţin de 21 de angajaţi.

Contractul colectiv de muncă se incheie pe o perioadă determinată, care nu poate fi mai mică de 12 luni şi mai mare de 24 de luni.

Securitate şi sănătate în muncă

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă stabileşte principiile generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc de accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii. Legea reglementează următoarele acte normative:

Litigii

În abordarea litigiilor de muncă, angajatorii trebuie să respecte prevederile Legii nr. 62/2011 dialogului social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modiifcările şi completările ulterioare.

Conflictele individuale de muncă se soluţionează în primă instanţă de către tribunal. Cererile referitoare la soluţionarea conflictelor individuale de muncă se adresează tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă reclamantul.

Normele sociale obligatorii completează reglementările privind administrarea personalului.

Din proprie iniţiativă, firmele pot depăşi cerinţele legale minime privind responsabilitatea socială.

Proceduri administrative

Nediscriminare, tratament egal şi egalitate de şanse între femei şi bărbaţi

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Inspecţia Muncii pot fi consultate în caz de litigii privind discriminarea.

Sănătate şi securitate în muncă

Orice eveniment, asa cum este definit în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 va fi comunicat de îndată angajatorului, de către conducătorul locului de munca sau de orice alta persoana care are cunoştinţa despre producerea acestuia.

Angajatorul are obligaţia sa comunice evenimentele, de îndată, după cum urmează:

 • a) inspectoratelor teritoriale de munca, toate evenimentele
 • b) asiguratorului, potrivit  Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, evenimentele urmate de incapacitate temporară de munca, invaliditate sau deces, la confirmarea acestora;
 • c) organelor de urmărire penală, după caz.

Orice medic, inclusiv medicul de medicina a muncii aflat într-o relatie contractuală cu angajatorul, conform prevederilor legale, va semnala obligatoriu suspiciunea de boala profesională sau legată de profesiune, depistata cu prilejul prestaţiilor medicale.

Semnalarea prevăzută anterior se efectuează către autoritatea de sănătate publica teritorială sau a municipiului Bucureşti, de îndată, la constatarea cazului.

Accidentele de muncă trebuie raportate de angajatori la Inspectoratul Teritorial de Muncă şi la asiguratori.

Printre procedurile legale privind obţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă se numără:

 • completarea unei declaraţii pe propria răspundere privind respectarea legislaţiei;
 • obţinerea unei autorizaţii de funcţionare din partea autorităţilor competente.

În general autorizaţiile de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă se obţin de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului conform Legii 359/2004. Pentru activităţile care nu sunt autorizate potrivit Legii 359/2004 autorizarea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se efectuează de către Inspectoratele Teritoriale de Muncă

Asigurări sociale

Angajatorul are obligaţia să vireze contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate la unităţile Trezorăriei Statului în a căror rază este luat în evidenţă ca plătitor de impozite. Termenul general de plată este de 25 a fiecărei luni.

Angajatorul trebuie de asemenea să declare aceste obligaţii la organele fiscale teritoriale la care sunt luaţi în evidenţă ca plătitor de impozite.

Ajutor

Ajutor

Contactați prin e-mail o organizație de afaceri din apropierea dumneavoastră

UE administrează o rețeaDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) a organizațiilor de afaceri locale din majoritatea țărilor europeneEnglish care v-ar putea ajuta.

Alegeți țara și orașul dumneavoastră și introduceți-vă cererea mai jos.

Vă mulțumim pentru mesaj.
Din cauza unor probleme tehnice, mesajul dumneavoastră nu a fost trimis. Vă rugăm să încercați din nou.

Țara

Austria

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgia

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Cipru

Nicosia

Croația

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Danemarca

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estonia

Tallinn

Finlanda

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Franța

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Germania

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Grecia

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Irlanda

Dublin

Italia

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Letonia

Riga

Lituania

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegia

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polonia

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalia

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Regatul Unit

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Republica Cehă

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

România

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovacia

Bratislava

Prešov

Slovenia

Koper

Ljubljana

Maribor

Spania

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Suedia

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Țările de Jos

Den Haag

Nieuwegein

Ungaria

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Introduceți mesajul dumneavoastră aici *

* câmp necesar (trebuie să îl completați)