Navigation path

Ansattes velferd

Oppdatert: 06/2011

Siden EU er forpliktet til å skape ikke bare flere arbeidsplasser men også å bedre arbeidsplassene via Lisboa-strategien, krever EUs lovgivning at bedrifter oppfyller en rekke sosiale krav, noe som bidrar til en bærekraftig utvikling.

Ikke-diskriminering

For å sikre EU-borgernes rett til å arbeide hvor som helst innen EU, har arbeidsgivere ikke lov til å være diskriminerende overfor borgere fra andre EU-land når de skal rekruttere nytt personale, si opp ansatte, eller vedrørende andre arbeidsforhold.

EUs lovgivning forbyr arbeidsgivere å være diskriminerende på bakgrunn av kjønn, rase eller etnisk opprinnelse, religion eller tro, funksjonshemming, alder eller seksuell legning. Videre skal arbeidsgivere iverksette rimelige tiltak vedrørende arbeidsforhold for arbeidstakere med funksjonshemminger.

Likestilling

Arbeidsgivere skal behandle menn og kvinner likt, særlig når det gjelder tilgang til ansettelse, arbeidsforhold, fødselspermisjon, forfremmelse og lønn.

Helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Arbeidsgivere har ansvar for å sørge for et sikkert og sunt arbeidsmiljø for de ansatte. EU har fastsatt minimumskrav vedrørende beskyttelse av de ansattes sikkerhet og helse. Dette inkluderer generelle prinsipper vedrørende forebygging av yrkesfarer, eliminering av farer og ulykkesfaktorer og informasjon og opplæring av arbeidstakere og deres representanter.

Arbeidsrelasjoner

EU støtter aktivt frivillig dialog mellom arbeidsgiver og ansatte, og foreninger som representerer dem. Arbeidsgivere må kontakte ansatterepresentanter om visse spørsmål, f.eks. hvis det planlegges masseoppsigelser.

Større bedrifter som opererer i mer enn ett EU-land er pålagt - ved forespørsel fra de ansatte - til å opprette et Europeiske samarbeidsutvalg for å informere og konferere med de ansatte.

For å beskytte de ansattes rettigheter samtidig som arbeidsgiver fortsatt er konkurransedyktig, fremmer EU konseptet "flexicurity" - en kombinasjon av fleksible arbeidsmarkeder med et høyt jobbsikkerhetsnivå.

Bedrifter må oppfylle de lovpålagte minimumskravene, men kan fritt gå utover de lovpålagte minimumskravene og være ytterligere sosialt bevisst.

  • Tar bærekraften videre - Den europeiske union

EUs program PROGRESS (program for sysselsetting og sosial solidaritet) fremmer flere og bedre arbeidsplasser og like muligheter for alle. Det fokuserer på anti-diskriminering, sosial beskyttelse og sosial inkludering, sysselsetting, arbeidsforhold og likestilling mellom kvinner og menn. I løpet av programmet skal det investeres € 743,25 millioner i nye studier, bevisstgjøring og arrangementer mellom 2007 og 2013.

PROGRESS-programmet kjører parallelt med Det europeiske sosialfond (European Social Fund - ESF), EUs økonomiske hovedverktøy, for å implementere ansettelses- og sosialpolitikken, med et årlig budsjett på ca. € 10 milliarder.

Det europeiske arbeidsmiljøinstituttet (European Agency for Health and Safety at Work) har som mål å gi informasjon om bruken innen helse og sikkerhet på arbeidsplassen til EU-organer, EU-land, sosiale partnere og dem som er involvert i disse områdene, og å fremme en fareforebyggingskultur.

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EUs byrå for overvåking av leve- og arbeidsvilkårene i Europa - Eurofound) gir informasjon, råd og kunnskap om leve- og arbeidsvilkår, industrielle relasjoner og håndtering av endringer for arbeidsgivere, fagforeninger, EUs strategiske planleggere og myndigheter.

Enterprise Europe Network gir informasjon og rådgivning til bedriftseiere om deres sosiale plikter.

Hjelp og veiledning

Hjelp og veiledning

(Your Europe Advice) (din Europa-veiledning) български čeština dansk Deutsch ελληνικά English español eesti suomi français magyar italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska er en kilde til ekspertråd angående alle problemstillinger du måtte ha i et annet EU-land som involverer EU-lovgivning.

Nettverket Enterprise Europe NetworkEnglish og dets ±600 lokale kontaktpunkterEnglish arbeider gjennom lokale bransjeorganisasjoner for å hjelpe deg å utvikle din virksomhet i nye markeder, få tilgang på eller lisensiere ny teknologi og få tilgang til EU-finansiering.