Navigációs útvonal

Szociális előírások

Frissítve 06/2011

A lisszaboni stratégia értelmében az Unió nem csupán a munkahelyek számának növekedését, hanem a munkakörülmények minőségi javulását is elkötelezetten támogatja. Ebből adódóan – a fenntartható fejlődés érdekében – a vállalkozásokat egy sor szociális előírás betartására kötelezi.

A hátrányos megkülönböztetés tilalma

Az uniós polgárok az EU területén bárhol szabadon vállalhatnak munkát. E jog érvényesülését biztosítja, hogy a munkaadók a munkaerő-felvétel során, létszámleépítéskor vagy a munkavállaló helyzetét befolyásoló más döntések meghozatalakor nem részesíthetik hátrányos megkülönböztetésben a más tagállamokból származó munkavállalókat.

A közösségi jog tiltja, hogy a munkavállalót neme, bőrszíne, etnikai, vallási hovatartozása, világnézete, életkora, szexuális irányultsága vagy esetleges fogyatékossága miatt a munkaadó diszkriminatív bánásmódban részesítse. Az előírások értelmében a munkáltatók kötelesek a munkahelyeket ésszerű mértékben a fogyatékos munkavállalók szükségleteihez igazítani.

Nemek közti egyenlőség

A munkaadók kötelesek női és férfi alkalmazottaikat azonos bánásmódban részesíteni, elsősorban a munkához jutás, a munkakörülmények, a szülői szabadság, az előmenetel és a fizetés tekintetében.

Egészség és biztonság a munkahelyen

A munkaadók felelősek azért, hogy biztonságos és egészséges munkakörnyezetet teremtsenek dolgozóik számára. Az Unió minimumkövetelmények meghatározásával védi a munkavállalók biztonságát és egészségét: vonatkozó jogszabályai a foglalkozási kockázatok megelőzése, a kockázati és baleseti tényezők kiküszöbölése, valamint a dolgozók és képviselőik tájékoztatása és képzése terén fogalmaznak meg alapelveket.

Kapcsolat munkaadók és munkavállalók között

Az EU aktívan támogatja a munkaadók és a munkavállalók, illetve az őket képviselő szervezetek közötti önkéntes párbeszédet, valamint jogszabályban írja elő, hogy a munkaadóknak bizonyos kérdésekről (pl. csoportos létszámleépítés tervezésekor) konzultálniuk kell alkalmazottaik képviselőivel.

A több tagállamban jelen levő nagyobb vállalatok kötelesek dolgozóik kérésére ún. európai üzemi tanácsot létrehozni, amely gondoskodik a munkavállalók tájékoztatásáról és a munkavállalók és munkaadóik közötti párbeszéd létrejöttéről.

A munkavállalók jogainak védelmére és a munkaadók versenyképességének fenntartására az EU az ún. rugalmas biztonság (flexicurity) megvalósítását szorgalmazza. Ez az elképzelés a rugalmas munkaerőpiacokat magas fokú munkahelyi biztonsággal ötvözi.

A vállalkozások kötelesek a jogszabályokban foglalt minimumkövetelmények teljesítésére, de ezeken túllépve a kötelezőnél nagyobb mértékű szociális felelősséget is vállalhatnak.

Az Unió Progress nevű programja a munkahelyteremtést, a munkakörülmények minőségének javítását és az esélyegyenlőséget hivatott támogatni. Célja elsősorban a hátrányos megkülönböztetés felszámolása, a foglalkoztatás fejlesztése, a munkakörnyezet minőségének javítása, a nemek közti egyenjogúság védelme, valamint a szociális biztonság és a társadalmi befogadás elősegítése. A program keretében 2007–2013 között az EU 743,25 millió eurót fordít tájékoztatásra, új tanulmányok készítésére és különböző rendezvények szervezésére.

A Progress az Európai Szociális Alap (ESZA) intézkedéseit kiegészítő program. Az ESZA a közösségi foglalkoztatási és szociálpolitika végrehajtásának legfontosabb pénzügyi eszköze, éves költségvetése hozzávetőleg 10 milliárd euró.

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség célja, hogy a munkahelyi egészség és biztonság témakörében hasznos információkkal lássa el az uniós szerveket, a tagállamokat, a szociális partnereket és más érintetteket, valamint terjessze és fejlessze a kockázatmegelőzés kultúráját.

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) munkaadók, szakszervezetek, uniós döntéshozók és nemzeti kormányok számára ad tájékoztatást és szaktanácsokat az élet- és munkakörülmények, a munkaügyi kapcsolatok és a változáskezelés témájában.

Az Enterprise Europe Network tájékoztatással és tanácsokkal látja el a vállalkozókat a szociális előírásokkal kapcsolatban.

Segítség/tanácsadás

Segítség/tanácsadás

Az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat szakértő munkatársai felvilágosítást nyújtanak minden olyan, az uniós joggal kapcsolatos kérdésben, amellyel a más EU-országba utazó, illetve ott élő vagy dolgozó uniós polgárok szembesülhetnek.

Az Enterprise Europe NetworkEnglish és annak mintegy 600 helyi kapcsolattartó pontjaEnglish a helyi üzleti szervezetekkel együttműködve segíti Önt abban, hogy bővítse vállalkozását, tevékenységét kiterjessze új piacokra, új technológiákat szerezzen be vagy adjon tovább, illetve uniós finanszírozásban vagy támogatásokban részesüljön.