Navigatsioonitee


Jaga 
	Jaga Facebook´is
  
	Jaga Twitter´is
  
	Jagage Google+ vahendusel
  
	Jaga linkedIn´is
Tavaline kirjasuurusKirjasuurus 200 %lisa lehekülg järjehoidjasseKõrge kontrastsusega versioon
Tavaline kirjasuurusKirjasuurus 200 %lisa lehekülg järjehoidjasseKõrge kontrastsusega versioon

Eesti

Ühiskondlikud normid

Ajakohastatud 12/2012

Õiguslikud nõuded

Sotsiaalsed eeskirjad

Mittediskrimineerimine ja võrdne kohtlemine

Eesti Vabariigi põhiseaduses sätestatakse, et kõik inimesed on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

Täiskasvanute koolitust reguleerib Täiskasvanute koolituse seadus. Ettevõtja peab olema kursis töötaja sotsiaalsete õigustega ning tagama nende kaitse.

Tuleb meeles pidada, et ELi liikmesriikide kodanikel on seaduslik õigus töötada teistes ELi liikmesriikides ja seejuures on keelatud nende diskrimineerimine päritolu alusel.

Tööõigus

Töösuhted

Töötaja ja tööandja suhteid reguleerib peamiselt Töölepingu seadus, kuid ka paljud teised seadused.

Tööohutus ja töötervishoid

Töötervishoidu reguleerib töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Töötaja sotsiaalsed õigused suurenevad lapsevanemaks saades. Näiteks rahastatakse riigieelarvest vanemapuhkust ja maksusoodustusi. Lapsevanema õigused on sätestatud töölepingu seaduses.

Töötervishoidu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle teostab järelevalvet Tööinspektsioon. Järelevalvet viiakse läbi erinevate meetoditega, milleks võib olla kontroll, sihtkontroll ja järelkontroll. Sihtkontrolli ajendiks võib olla ka Tööinspektsiooni laekunud teave töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktides sätestatud nõuete rikkumisest, tööga seotud haiguse diagnoosimisest, tööõnnetuse toimumisest või ohtlikust tööst.

Kuigi tööinspektori õiguste loetelu on ulatuslik, on tema eesmärgiks ennekõike aidata tööandjal suunata oma tegevus ohutuma ja tervislikuma töökeskkonna loomisele.

Tööandja kohustused ja õigused töötervishoiu nõuete tagamisel

Tööandja peab tagama töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras. Tööandja vastutab ainuisikuliselt töötervishoiu ja tööohutuse seaduses toodud nõuete täitmise eest.

Tööandjal on õigus määrata töötajale töötervishoidu ja tööohutust käsitleva õigusakti nõude rikkumise eest distsiplinaarkaristus töötajate distsiplinaarvastutuse seaduses ettenähtud korras ning kehtestada ettevõttes õigusaktides ettenähtust rangemaid töötervishoiu ja -ohutuse nõudeid.

Kohtuvaidlused

Töösuhted töötaja ja tööandja vahel tekivad töölepingu sõlmimisel, samuti ka siis, kui tööandja on töötaja tööle lubanud ja töötaja on faktiliselt tööleasunud. Töösuhetes on tööandja põhikohustus kindlustada töötaja kokkulepitud tööga ja maksta selle eest palka, töötaja põhikohustus on teha tööandjale tööd alludes tema juhtimisele ja kontrollile.

Töövaidlus on töösuhte poolte - töötaja ja tööandja - vahel töösuhete õigusakti, haldusakti või tööandja kehtestatud eeskirja kohaldamisel tekkinud lahkarvamus, mida ei ole olnud võimalik lahendada kokkuleppe teel. Töövaidluse lahendamiseks võib pöörduda töövaidluskomisjoni poole või kohtusse.

Töövaidlusasju lahendab kolmeliikmeline töövaidluskomisjon, kelle otsus on täitmiseks kohustuslik. Töövaidluskomisjoni otsusega mittenõustumisel on õigus pöörduda sama vaidluse läbivaatamiseks kohtusse. Töövaidluse lahendamist töövaidluskomisjonis reguleerib individuaalse töövaidluse lahendamise seadus.

Personalihaldusega seotud nõudeid täiendavad kohustuslikud sotsiaalsed eeskirjad.

Omal algatusel võivad ettevõtted kohaldada ka seadusega sätestatud minimaalsetest sotsiaalsetest nõuetest rangemaid eeskirju.

Haldusmenetlused

Mittediskrimineerimine, võrdne kohtlemine ja sooline võrdõiguslikkus

Sooline võrdõiguslikkus lähtub arusaamast, et mehed ja naised on vabad arendama oma võimeid ning tegema valikuid ilma stereotüüpsetest soorollidest ning eelarvamustest seatud piiranguteta. Sooline võrdõiguslikkus tähendab, et meeste ja naiste erinevat käitumist, püüdlusi ja vajadusi arvestatakse ja väärtustatakse ning neid koheldakse võrdselt.

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine, sellealase töö koordineerimine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine on Sotsiaalministeeriumi ülesanne alates 2000. aastast. Juba enne seda - 1996. aastal - oli ministeeriumis soolise võrdõiguslikkuse büroo ning 2004. aastal nimetati see soolise võrdõiguslikkuse osakonnaks. Osakond töötab välja poliitika, strateegiad ja meetmed soolise ebavõrdsuse vähendamiseks ning võrdõiguslikkuse edendamiseks kõigis eluvaldkondades.

Osakond hindab ka Eesti seadusandluse vastavust rahvusvahelistele nõuetele ja lepetele, analüüsib naiste ja meeste staatust ja olukorda ning nõustab erialaspetsialiste. Sotsiaalministeerium töötab välja ka juhendeid ja meetodeid, mis võimaldavad hinnata mõju, mida avaldab üks või teine programm, meede või projekt naistele ja meestele.

Alates 2006. aastast tegutseb Eestis soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik, kes jälgib soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse nõuete täitmist sõltumatu ja erapooletu asjatundjana.

Sotsiaalkindlustus

Sotsiaalkindlustuse makseid (sotsiaalmaks, töötuskindlustuse maksed ja kohustusliku kogumispensioni sissemakseid) tasutakse Maksu- ja Tolliametile.

Programmid

EAS-st saavad alustavad ettevõtted taotleda otsetoetusi ning soodsatel tingimustel stardilaenu.

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Saatke e-kiri kohalikule ettevõtlusorganisatsioonile

Euroopa Liidul on kohalike ettevõtlusorganisatsioonide võrgustikDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network), mis on esindatud enamikus Euroopa riikidesEnglish ja millest võib teile abi olla.

Valige oma riik ja linn ning sisestage allpool oma küsimus.

Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.

Riik

Austria

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgia

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgaaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Eesti

Tallinn

Hispaania

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Itaalia

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Kreeka

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Nieuwegein

Malta

Pieta`

Norra

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poola

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugal

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Prantsusmaa

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Rootsi

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Rumeenia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Prešov

Sloveenia

Koper

Ljubljana

Maribor

Soome

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Taani

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Tšehhi Vabariik

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ühendkuningriik

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Ungari

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Sisestage oma teade siia *

* Nõutav väli (siia tuleb midagi sisestada)