Cesta


Přidej na 
	Přidej na Facebook 
 
	Přidej na Twitter
 
	Přidej na google+
 
	Přidej na linkedIn
Zobrazit stránku s normální velikostí písma      Zvětšit písmo o 200 %Přidat do oblíbenýchZobrazit s maximálním kontrastem
Zobrazit stránku s normální velikostí písma      Zvětšit písmo o 200 %Přidat do oblíbenýchZobrazit s maximálním kontrastem

Česká republika

Sociální oblast

Aktualizováno 12/2012

Právní požadavky

Sociální pravidla

Zákaz diskriminace, rovné zacházení a rovnost mužů a žen

 • Zákaz diskriminace, rovné zacházení a rovnost mužů a žen jsou upraveny v zákoníku práce, který stanovuje pravidla pro:
 • pracovní dobu a dobu odpočinku
 • dovolenou
 • mzdy náhrady škody -především při pracovních úrazech a nemocech z povolání-.

Právní prostředky ochrany před diskriminací v pracovněprávních vztazích upravuje antidiskriminační zákon.

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Jejich počet je dán 4% podílem na celkovém počtu zaměstnanců.

Zaměstnavatel má možnost vytvořit pro tyto osoby chráněné pracovní místo nebo chráněnou pracovní dílnu.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Podle zákoníku práce jezaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci, poskytovat potřebné ochranné a pracovní prostředky, oděvy a nápoje.

Nemocenské pojištění je určeno pro výdělečně činné osoby a jeho účelem je tyto osoby zabezpečit peněžitými dávkami v době, kdy ztrácejí příjem z výdělečné činnosti např. z důvodu nemoci, mateřství nebo ošetřování člena domácnosti.

Zákon o důchodovém pojištění u pravuje nároky ze základního povinného důchodového pojištění pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele.

Zákon o zaměstnanosti upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění upravuje veřejné zdravotní pojištění, rozsah a podmínky, za nichž je poskytována zdravotní péče a způsob stanovení cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění.

Pracovní právo

Smluvní právo

Informace o pracovním poměru a pracovních smlouvách naleznete na následujících odkazech:

Pracovněprávní vztahy

Pracovněprávní vztahy se řídí těmito základními pravidly:

Základní sazba minimální mzdy činí nejméně 7 955 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu.

Základní délka týdení pracovní doby nesmí překročit 40 hodin týdně.

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách přestávku v trvání nejméně 30 minut. Mladistvému zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách.

Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 6 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce.

Pracovněprávní ochrana

Zaměstnanci jsou chránění zákoníkem práce před neopodstatněným ukončením pracovního poměru. Zaměstnavatel totiž může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného zákoníkem práce, samotná výpověď musí být v písemné podobě.

 • Výpovědní doba činí nejméně dva měsíce.
 • Při rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem náleží zaměstnanci odstupné, které je určitou formou odškodnění zaměstnance při ztrátě zaměstnání.
 • V případě uzavření tzv. konkurenční doložky náleží při rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem zaměstnanci tzv. odchodné.

Spory

Spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o nároky z pracovního poměru projednávají a rozhodují občanskoprávní soudy.

Neplatnost rozvázání pracovního poměru může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec napadnout u občanskoprávního soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit.

Řešení kolektivních sporů je upraveno v zákoně č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění (§ 10 a násl.).

Pro řešení kolektivních sporů lze využít rovněž zprostředkovatele a rozhodce, na které se lze obrátit.

Závazné sociální předpisy doplňují požadavky týkající se řízení pracovníků.

Podniky mohou jít z vlastní iniciativy nad rámec minimálních společensko-právních požadavků.

Správní postupy

Sociální pojištění

Při přijímání pracovníků musíte tyto osoby zaregistrovat u následujících orgánů:

 • Okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze Pražské správy sociálního zabezpečení a v Brně Městské správy sociálního zabezpečení Brno) zabývající se důchodovým a nemocenským pojištěním,
 • zdravotní pojišťovny zabývající se platbami zdravotního pojištění,
 • finančního úřadu zabývajícímu se příslušnými platbami daní.

Zaměstnavatel má povinnost přihlásit nového zaměstnance k nemocenskému pojištění na předepsaném tiskopise do osmi kalendářních dnů ode dne jeho vstupu do zaměstnání. Přihlášku k nemocenskému pojištění mohou zaměstnavatelé podávat též elektronicky prostřednictvím Portálu veřejné správy.

V ČR jsou zdravotně pojištěny osoby, které mají trvalý pobyt na území ČR, a osoby, které trvalý pobyt na území ČR nemají, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který maí sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR.

Zdravotní pojištění vzniká pro osoby bez trvalého pobytu dnem, kdy se tato osoba na území ČR stala zaměstnancem, nebo dnem získání trvalého pobytu na území ČR.

V případě ztráty zaměstnání budete ode dne podání žádosti o zprostředkování zaměstnání zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání. Požádáte-li o zprostředkování zaměstnání nejpozději do tří pracovních dnů po skončení zaměstnání, budete zařazeni do této evidence již ode dne následujícího po skončení zaměstnání.

Žádosti o zprostředkování zaměstnání je třeba podat osobně, zaslání žádosti poštou enbo elektronicky zákon neumožňuje.

V případě nemoci předá zaměstnanec žádost o dávku, kterou zpravidla vystavuje lékař, svému zaměstnavateli, který ji zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

K žádosti zaměstnance o dávku nemocenského pojištění je zaměstnavatel povinen vyplnit zákonem předepsaný tiskopis, jehož vydávání zajišťuje Česká správa sociálního zabezpečení.

Zdroje

Informace o pracovním poměru a pracovních smlouvách naleznete na následujících odkazech:

Další informace a užitečné služby týkající se sociálního zabezpečení a pracovních podmínek nabízejí následující vládní a nevládní instituce a webové portály.

Na stránkách České správy sociálního zabezpečení naleznete užitečné informace týkající se důchodů, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zebezpečení.

Programy

Zaměstnavatelé, kteří přijmou osobu se zdravotním postižením, mohou čerpat příspěvky. Pokud zaměstnavatel splní nezbytné právní podmínky, může získat určité finanční výhody a daňové úlevy.

Pomoc a poradenství

Pomoc a poradenství

Napište e-mail obchodní organizaci ve vašem okolí

Ve většině evropských zemí English má EU síťDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) místních obchodních organizací, která vám může pomoci.

Níže zvolte svou zemi a město a zadejte dotaz.

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.

Země

Belgie

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvatsko

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francie

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Irsko

Dublin

Itálie

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Kypr

Nicosia

Litva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Nieuwegein

Norsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polsko

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalsko

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rakousko

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Řecko

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Koper

Ljubljana

Maribor

Španělsko

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Zde napište svoji zprávu *

* povinné pole (zde musíte uvést údaje)