Navigacijska pot


Povej naprej 
	Facebook
 
	Twit it
 
	Povej naprej: Google+
 
	linkedIn
Normalna velikost črkPovečaj črke za 200 odstotkovdodaj med zaznamkeRazličica z močnim kontrastom
Normalna velikost črkPovečaj črke za 200 odstotkovdodaj med zaznamkeRazličica z močnim kontrastom

Slovenija

Okolje

Posodobitev 04/2010

Pravne zahteve

Pravna podlaga za ohranjanje narave in varstvo naravne dediščine v Sloveniji je Zakon o ohranjanju narave           

             Zakon o ohranjanju narave določa predpise o:

 • okoljevarstvenih dovoljenjih (v zvezi z onesnaževanjem, ravnanjem z odpadki itd.);
 • presoji vplivov   na okolje za posamezne posege;
 • okoljskih davkih   (za emisije ogljika, uporabo mazalnih olj in tekočin, odlaganje odsluženih vozil in pnevmatik, odpadno embalažo, odpadne električne in elektronske aparate in uporabo hlapnih organskih spojin);
 • trgovanju s pravicami za izpuste snovi v vodo, zrak ali zemljo (emisijski kuponi)

Vlada določa standarde kakovosti okolja, za katere zakon predstavlja pravno podlago.

Okoljski kontrolni mehanizem

Urejanje prostora

Osnovne dejavnosti na področju urejanja prostora so združene na Ministrstvu za okolje in prostor in v Geodetski upravi RS, ki je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor.

Ravnanje z odpadki

Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja. Z ločenim zbiranjem in predelavo odpadkov se ukvarja več ponudnikov, med katerimi so vodilni Snaga, Dinos in Saubermacher.

Sicer pa nadzor nad tem področjem opravlja Agencija RS za okolje, ki

             Agencija Republike Slovenije za okolje   je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. Agencija trenutno uvaja uporabo aplikacije Informacijski sistem za ravnanje z odpadki «IS odpadki» z omejenim številom uporabnikov. Vnos podatkov preko aplikacije IS Odpadki v elektronske evidenčne liste še ne nadomešča obveznosti izpolnjevanja evidenčnih listov po Uredbi za ravnanje z odpadki. Slednji so veljavni, ko so potrjeni skladno z določbami Uredbe o ravnanju z odpadki.

Kemikalije

Temeljni dokumenti, ki urejajo to območje:

Glavni organ za upravljanje področja kemikalij je Urad RS za kemikalije , ki deluje v sestavi Ministrstva za zdravje RS in med drugim izdaja dovoljenja za opravljanje dejavnosti, registracijo, evaluacijo in avtorizacijo kemikalij ter inšpekcijski nadzor nad kemikalijami, ki ga opravlja notranja organizacijska enota Inšpekcija za kemikalije.

Voda

Temeljni akt, ki določa ravnanje z vodami v Republiki Sloveniji je Zakon o vodah.

Podnebje in zrak

Sektor za okolje in podnebne spremembe opravlja naloge s področja varovanja okolja, biotehnologije in podnebnih sprememb, sodeluje pri sprejemanju okoljske zakonodaje na nivoju EU in skrbi za prenos okoljske zakonodaje EU v pravni red Republike Slovenije.

Varstvo pred hrupom

Področje hrupa določajo naslednji zakoni in uredbe:

Jedrska varnost

             Uprava RS za jedrsko varnost   zagotavlja preprečevanje ali omejitev škodljivega vpliva ionizirajočega sevanja na ljudi in okolje ter da se viri ionizirajočega sevanja uporabljajo zgolj v miroljubne namene.

             Agencija za radioaktivne odpadke   skrbi za učinkovito, varno in odgovorno ravnanje z vsemi vrstami radioaktivnih odpadkov pri nas od njihovega nastanka do končne odložitve.

Inšpekcijski pregledi

             Inšpektorat Republike Slovenije   opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem predpisov in splošnih aktov, ki urejajo varstvo okolja in narave ter ekološki nadzor na državni meji, vodni režim, urejanja voda in gospodarjenje z njimi, graditev objektov in izvedbo gradbenih konstrukcij, izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte, stanovanjske zadeve in geodetske dejavnosti.

Inšpekcijski nadzor zaradi varovanja javnega zdravja opravlja Zdravstvena inšpekcija, ki skrbi za izvajanje zakonov in drugih predpisov z raznih področij, med drugim tudi s področij:

 •  zdravstvene ustreznosti pitne vode;
 •  higienske ustreznosti kopalnih vod;
 •  splošne varnosti proizvodov v pristojnosti Ministrstva za zdravje, razen kemikalij, zdravil, medicinskih pripomočkov in virov sevanj ter;
 •  ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti, v objektih, namenjenih tej dejavnosti.

Podjetja gredo lahko na lastno pobudo dlje, kot določajo zakonske minimalne okoljske zahteve.

Upravni postopki

Upravni postopki

Upravne postopke na navedenih področjih praviloma vodijo upravne enote, Ministrstvo za okolje, v posameznih primerih pa izvajalec javne službe urejanja voda.

Urejanje prostora, ravnanje z odpadki, voda, podnebje in zrak

Upravne postopke na the področjih vodijo lokalne skupnosti, upravne enote in Ministrstvo za okolje in prostor oziroma Agencija RS za okolje.

Kemikalije

Postopki spremljanja najpomembnejših dejavnikov na področju uporabe kemikalij so na voljo na spletnih naslovih:

Varstvo pred hrupom

Upravne postopke na področju varstva voda vodita Agencija RS za okolje in Inšpektorat RS za okolje in prostor.

Jedrska varnost

Upravne postopke na področju jedrske varnosti vodi Uprava RS za jedrsko varnost.

Dovoljenja

Za uporabo opreme, ki onesnažuje okolje, potrebujete dovoljenje, ki mora biti registrirano pri Agenciji za okolje, nakar je treba vložiti še prošnjo za dovoljenje za njeno uporabo.

Vlogo in druge obrazce je Agenciji za okolje možno poslati po pošti ali elektronsko preko spletnega portala IPPC.

Za pridobitev dovoljenja za javna dela in/ali za vstop na področja v okolju s posebnim statusom je treba vložiti prošnjo pri Agenciji:

Za pridobitev dovoljenja za okoljevarstvene projekte je treba pri Agenciji za okolje vložiti prošnjo z opisom projekta, ki ji priložite poročilo o presoji vpliva na okolje in poročilo o reviziji.

Urejanje prostora

Za določanje namembnosti prostora so pristojne občine, ustrezna dovoljenja pa izdajajo pristojne upravne enote, v primeru večjih infrastrukturnih ali industrijskih objektov pa ustrezne postopke vodi Ministrstvo za okolje in prostor.

Ravnanje z odpadki

Za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za emisije in ravnanje z odpadki je treba najprej vložiti vlogo pri Agenciji.

Kemikalije

Za izdajo dovoljenj na področju uporabe in prometa s kemikalijami v Republiki Sloveniji je pristojen Urad RS za kemikalije.

Voda

Za izdajo dovoljenj na področju voda je pristojna Agencija Republike Slovenije za okolje.         

Podnebje in zrak

V okviru trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov je tudi v Republiki  Sloveniji vzpostavljen register emisijskih kuponov.

Jedrska varnost

Za izdajo dovoljenj na področju jedrske varnosti je pristojna Uprava RS za jedrsko varnost.

Inšpekcijski pregledi

Urejanje prostora

           Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor   je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor in izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem predpisov z njegovega delovnega področja:

 • varstvo okolja in narave ter ekološki nadzor na državni meji,
 • vodni režim, urejanje voda in gospodarjenje z njimi,
 • graditev objektov in gradbenih konstrukcij,
 • izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte,
 • stanovanjske zadeve in,
 • geodetske dejavnosti.

V okviru inšpektorata RS za okolje in prostor delujejo:

Ravnanje z odpadki

           Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor in izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem predpisov z njegovega delovnega področja.

Kemikalije

Zdravstvena inšpekcija opravlja zaradi varovanja javnega zdravja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določil zakona o kemikalijah.

Inšpekcija za kemikalije je notranja organizacijska enota Urada RS za kemikalije, ki deluje v sestavi Ministrstva za zdravje in opravlja naloge inšpekcijskega nadzora, predlaga priporočila, usmeritve in ukrepe za izboljšanje kemijske varnosti kot javnega interesa varovanja zdravja ljudi in okolja. Inšpekcija za kemikalije daje tudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam.

Voda

Vodovarstveni nadzor zagotavlja izvajalec javne službe urejanja voda.

Podnebje in zrak

           Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor in izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem predpisov z njegovega delovnega področja.

Varstvo pred hrupom

Nadzor nad izvajanjem Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.

Jedrska varnost

Nadzor nad izvajanjem določil s področja zakonodaje o jedrski varnosti in zaščiti pred sevanjem izvaja Inšpekcija za sevalno in jedrsko varnost.

Viri

             Portal IPPC zagotavlja obrazce in spletni prostor, kjer lahko shranjujete dokumente.

Programi

           Eko sklad   spodbuja naložbe v okolje. Financira različne naložbene sheme v obliki posojil, med drugim za zaščito okolja na nacionalni in lokalni ravni ter za tehnologijo, namenjeno varovanju okolja. Obrestne mere posojil so nižje od tržnih.

Pomoč in svetovanje

Pomoč in svetovanje

Pošljite e-pošto poslovni organizaciji blizu vas

EU upravlja mrežoDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) lokalnih poslovnih organizacij v večini evropskih državEnglish, ki vam lahko pomaga.

Izberite svojo državo ali kraj in vpišite svoje vprašanje.

Zahvaljujemo se vam za uspešno poslano sporočilo.
Zaradi tehničnih težav vaše sporočilo ni bilo poslano. Poskusite znova pozneje.

Država

Avstrija

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgija

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bolgarija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Češka republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ciper

Nicosia

Danska

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estonija

Tallinn

Finska

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francija

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grčija

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Hrvaška

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Irska

Dublin

Italija

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Latvija

Riga

Litva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Madžarska

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemčija

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nizozemska

Den Haag

Nieuwegein

Norveška

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poljska

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalska

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Romunija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovaška

Bratislava

Prešov

Slovenija

Koper

Ljubljana

Maribor

Španija

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Švedska

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Združeno kraljestvo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Tukaj vpišite svoje sporočilo *

* obvezno polje (tukaj je treba vnesti podatke)