Naršymo kelias


Siųsti draugams 
	Skelbti „Facebook“ 
  
	„Twitter“
  
	Bendrinti „Google+“
  
	Skelbti „linkedIn“
Nustatyti įprastinį šrifto dydįPadidinti šriftą 200 procentųĮrašyti šį tinklalapį į adresynąPasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
Nustatyti įprastinį šrifto dydįPadidinti šriftą 200 procentųĮrašyti šį tinklalapį į adresynąPasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą

Lietuva

Aplinkosaugos taisyklės

Atnaujinta 11/2010

Teisiniai reikalavimai

Aplinkosauginė priežiūra

Pagrindiniai aplinkos apsaugą reglamentuojantys teisės aktai:

Teritorijų planavimas

Teritorijų planavimą reglamentuojantys pagrindiniai teisės aktai:

Atliekų tvarkymas

Atliekų tvarkymą reglamentuojantys pagrindiniai teisės aktai:

Apsauga nuo triukšmo

Pagrindinis triukšmo valdymą reglamentuojantis teisės aktas yra Triukšmo valdymo įstatymas. Jis paskirsto triukšmo valdymo kompetenciją įvairioms institucijoms: pvz. aplinkos ministerijai, sveikatos apsaugos ministerijai ir kt.

Apsaugą nuo triukšmo taip pat numato statybos techniniai reglamentai:

Kasmetinė Nacionalinė rinkos priežiūros ataskaita rengiama pagal Direktyvą 2000/14/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamą triukšmą, suderinimo.

Branduolinė sauga

Branduolinę saugą reglamentuojantys pagrindiniai teisės aktai:

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos svetainėje pateikiama:

Aplinkos monitoringas

Ūkio subjektų aplinkos monitoringą reglamentuoja:

Įmonės gali laisvai savo iniciatyva taikyti aukštesnius nei minimalūs įstatyminius aplinkosaugos reikalavimus.

Administracinės procedūros

Skelbiamos procedūros

Teritorijų planavimas

Daugiau informacijos apie teritorijų planavimo procedūras pateikiama:

Atliekų tvarkymas

Atliekas tvarkančios įmonės privalo registruotis Atliekas tvarkančių įmonių registre.

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiančių alyvas, transporto priemones,   elektros ir elektroninę įrangą, baterijas ar akumuliatorius ir kitus  apmokestinamuosius gaminius ir (ar) gaminiais pripildytas pakuotes gamintojai, importuotojai, užsienio valstybių asmenys ir užsienio gamintojai privalo registruotis.

Įmonėsi kasmet privalo atitinkamam Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui teikti šias ataskaitas:

Daugiau informacijos apie atliekų tvarkymą pateikiama:

Cheminės medžiagos

Privaloma registruoti visas chemines medžiagas, jeigu gamintojas pagamina arba importuotojas importuoja cheminės medžiagos daugiau negu 1 toną per metus Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų  nustatyta tvarka.

Informacija apie chemines medžiagas:

Cheminių medžiagų ir preparatų gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai, platintojai, eksportuotojai naudotojai privalo kasmet Aplinkos apsaugos agentūrai teikti duomenis ir  informaciją apie pagamintas, importuotas, patiektas rinkai, sunaudotas pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje ir eksportuotas chemines medžiagas ir preparatus. Duomenų ir informacijos teikimo tvarką nustato

Vanduo

Informacija apie vandenį pateikiama:

Tvenkinio hidrotechnikos statinio  (vandens pertekliaus pralaidos) savininkas,  valdytojas arba naudotojas privalo parengti Tvenkinio  naudojimo ir priežiūros taisykles, kurias privalo pateikti tvirtinti Aplinkos apsaugos agentūrai. Šių taisyklių rengimą reglamentuoja

Klimatas ir oras

Veiklos vykdytojai kasmet iki kovo 31 d. privalo parengti šiltnamio dujų išmetimo apskaitos ataskaitas ir jas po nepriklausomo vertintojo patikrinimo pateikti TIPK leidimą išdavusiam regionų aplinkos apsaugos departamentui kartu su tinkamumo patvirtinimo pažyma.

Informacija apie klimato kaitos reglamentavimą pateikiama:

Informacija apie atmosferos ir oro reglamentavimą pateikiama:

Įmonės privalo teikti šias ataskaitas:

Apsauga nuo triukšmo

Informacija apie triukšmo prevenciją pateikiama:

Branduolinė sauga

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) vykdo valstybinį branduolinės saugos reguliavimą ir priežiūrą.

Leidimai ir licencijos

Norint eksploatuoti ūkinės veiklos objektus ar vykdyti ūkinę veiklą reikia gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą.

Atliekų tvarkymas

Daugiau informacijos apie atliekų tvarkymą pateikiama:

Cheminės medžiagos

Asmuo, planuojantis veiklą su nuodingosiomis medžiagomis, privalo gauti leidimą įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuoding¹sias med˛iagas.

Klimatas ir oras

Vykdant tam tikrą veiklą kuomet išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, reikia gauti leidimą išmesti Šiltnamio efektą sukeliančias dujas, įsigyti apyvartinių taršos leidimų ir atsidaryti sąskaitą Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre.

Leidimas išmesti Šiltnamio dujas - tai koreguotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, kurį išduoda Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai.

Apsauga nuo triukšmo

Ūkinės komercinės veiklos rūšių, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas, sąrašas bei leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklės išdėstytos:

Branduolinė sauga

Su branduoline sauga susijusią veiklą licencijuoja VATESI, tačiau pareiškėjas turi gauti sutikimus dėl licencijos išdavimo iš kitų  procese dalyvaujančių institucijų.

Aplinkos apsaugos agentūra išduoda:

Patikrinimai

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymą reglamentuoja -

Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolės įstatymas.

Visų aplinkos apsaugos reikalavimų, išskyrus cheminių medžiagų, laikymosi kontrolę vykdo regionų aplinkos apsaugos departamentai.

Cheminės medžiagos

Cheminių medžiagų reikalavimų aplinkos apsaugos srityje laikymosi kontrolę vykdo Aplinkos apsaugos agentūra.

Apsauga nuo triukšmo

Valstybinę triukšmo kontrolę vykdo:

Vidaus reikalų ministerija atlieka triukšmo kontrolę gyvenamuosiuose pastatuose, privačiose valdose ir viešosiose vietose.

Branduolinė apsauga

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) atlikdama inspekcijas:

  • Kontroliuoja, kaip laikomasi licencijose ir saugos taisyklėse bei normose nustatytų branduolinės saugos reikalavimų.
  • Vykdo branduolinių medžiagų apskaitos bei kontrolės valstybinę priežiūrą.

Ištekliai

Aplinkosauginių standartų ir teisės aktų sąrašai:

Programos

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF) siekia remti viešąjį ir privatų sektorius vykdant aplinkosauginius projektus ir projektus, skirtus mažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkai.

Investiciniai projektai finansuojami per LAAIF teikiant lengvatines paskolas ir subsidijas:

  • Paskolos teikiamos tik aplinkosauginių projektų finansavimui iki 1,5 milijono litų.
  • Subsidija vienam naudos gavėjui negali viršyti 600 000 litų per trejus metus ir yra apribota iki 70 proc. bendros aplinkosauginio investicinio projekto sumos.
Pagalba

Pagalba

Nusiųskite užklausą e. paštu netoli jūsų esančiai verslo organizacijai

ES veikia vietos verslo organizacijų tinklasDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network), kuriam priklauso daugelis Europos šaliųEnglish ir kuris gali jums padėti.

Pasirinkite savo šalį, miestą ir žemiau įrašykite užklausą.

Ačiū! Jūsų laiškas išsiųstas.
Dėl techninių problemų Jūsų laiško išsiųsti nepavyko. Bandykite dar kartą vėliau.

Šalis

Airija

Dublin

Austrija

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgija

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgarija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Čekija

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Danija

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estija

Tallinn

Graikija

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Ispanija

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Italija

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Jungtinė Karalystė

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Kipras

Nicosia

Kroatija

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Latvija

Riga

Lenkija

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Lietuva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Liuksemburgas

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegija

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Nyderlandai

Den Haag

Nieuwegein

Portugalija

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Prancūzija

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Rumunija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovakija

Bratislava

Prešov

Slovėnija

Koper

Ljubljana

Maribor

Suomija

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Švedija

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Vengrija

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Vokietija

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Žinutę rašykite čia *

* privaloma užpildyti (čia privalote įrašyti informaciją)