Navigációs útvonal

Környezetvédelem

Frissítve 07/2011

A vállalkozások tevékenységükkel jelentős hatást gyakorolnak a környezetre. Az EU környezetvédelmi – a levegőminőségre, a vegyszerhasználatra, a hulladékkezelésre stb. vonatkozó – előírásai minden vállalkozásra nézve kötelezőek.

A szennyezés csökkentése, az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a biológiai sokféleség védelme és a természetes erőforrások ésszerű felhasználása mind részét képezi egy felelősségteljes vállalat környezetvédelmi stratégiájának. Az Unió is nagy hangsúlyt fektet e célkitűzésekre: 6. környezetvédelmi cselekvési programjában a prioritások sorában említi őket.

A fenntartható fejlődést támogató vállalkozói magatartás tekinthető úgy, mint hosszú távú befektetés, amely a későbbiekben megtérül az adott cég számára. A környezetvédelmi szabályozás betartása ahhoz is hozzájárul, hogy a környezetbarát termékek számára új piacok jöjjenek létre, valamint lendületet kapjon a kutatás és a fejlesztés.

Az uniós környezetpolitika két alapelvre épül:

  • az elővigyázatosság elvére, mely szerint azonnali fellépésre van szükség, ha egy bizonyos tevékenység vagy politikai intézkedés a környezet vagy az emberi egészség károsodásának kockázatát hordozza magában;
  • a "szennyező fizet" elvére, mely szerint a környezetszennyezést előidéző félnek kell a környezeti kárt megelőznie , illetve orvosolnia.

Az uniós vállalkozásoknak többek között az alábbi területekre vonatkozóan kell eleget tenniük a környezetvédelmi előírásoknak:

Kibocsátáskereskedelmi rendszer

Az Unió az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére kibocsátáskereskedelmi rendszert vezetett be. A rendszer a következő létesítményekre terjed ki: erőművek, tüzelőberendezések, oljafinomítók, vas- és acélművek, valamint a cementet, üveget, meszet, téglát, kerámiát, cellulózt, papírt és kartont előállító gyárak.

Az ilyen létesítmények üzemeltetőinek ellenőrizniük kell, mennyi üvegházhatást okozó gázt bocsátanak ki, és jelentést kell erről készíteniük. A kibocsátóknak minden egyes tonnányi kibocsátott üvegházhatású gáz után át kell adniuk egy kibocsátási egységet (engedélyt).  Az egységek száma korlátozott, valamint idővel csökken is: így lehet gondoskodni arról, hogy az üvegházhatású gázok összkibocsátása csökkenjék.

A kibocsátási egységek kiosztása ingyenesen történik, de az üzemeltetőknek lehetőségük van arra is, hogy más kibocsátóktól árveréseken vásároljanak kibocsátási egységeket. Az üzemeltetők a következő lehetőségek közül választhatnak:

  • a kibocsátási egységeiket felhasználják, és eleget tesznek az átadása iránti kötelezettségüknek (t.i. kibocsátásaik fedezése céljából);
  • vagy kibocsátáscsökkentő intézkedéseket vezetnek be.

Utóbbi esetben a felesleges kibocsátási egységeiket eladhatják azoknak a piaci szereplőknek, akik azt a megoldást választják, hogy kibocsátásaik fedezésére további kibocsátási egységeket vásárolnak. Így a rendszerben kibocsátáscsökkentés jelentkezik akkor, amikor ez bizonyul a legolcsóbb megoldásnak.

Az uniós jogalkotók 2009-ben úgy döntöttek, hogy a következő intézkedésekkel tökéletesítik a rendszer működését:

  • a felső határérték meghatározásának központosítása;
  • a kibocsátási egységek alapértelmezett kiosztási módszereként az árverésre való áttérés;
  • a kibocsátási egységek térítésmentes kiosztására vonatkozóan Európa-szerte érvényes szabályok meghatározása;
  • további üvegházhatású gázok és további ágazatok bevonása a rendszerbe.

Hulladékkezelés

A vállalkozásokra a hulladék keletkezésének megakadályozása, újrafeldolgozása és újbóli felhasználása terén is vonatkoznak környezetvédelmi előírások.

Energia felhasználásával működő termékek környezetbarát tervezése

Az energiahatékonyság szempontjait már a termékek tervezésének szakaszában figyelembe kellene venni. Az Európai Unió jogszabályok révén biztosítja, hogy a termékek tervezése során érvényesüljenek az energiahatékonyság szempontjai. Ez főként azokra a cikkekre vonatkozik (pl. az elektromos és elektronikai eszközök vagy a fűtőberendezések), amelyek esetében kiemelkedő lehetőség kínálkozik energiamegtakarításra ;

REACH

A REACH arról hivatott gondoskodni, hogy a legveszélyesebb anyagokat biztonságosabbak váltsák fel. A vállalkozásoknak bizonyítanuk kell azt, hogy az általuk előállított vagy felhasznált anyagok biztonságosak.

A REACH keretében minden olyan cégre, amely vegyi anyagokat állít elő vagy használ fel, kötelezettségek vonatkoznak.

A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése

Az integrált szennyezésmegelőzésre és –csökkentésre vonatkozó rendelkezések hatókörébe az energiapar, a fémipar, az ásványipar, a vegyipar, a hulladékgazdálkodás és az állattenyésztés erőteljesen szennyező iparágai és vállalatai tartoznak.

Az ezekben az ágazatokban tevékenykedő, bizonyos méretet meghaladó üzemeknek tevékenységük folytatásához engedélyt kell beszerezniük, és meg kell felelniük a szennyezés megelőzésével, az energiahatékonysággal és a hulladék végleges elhelyezésével kapcsolatos, a rendelkezésre álló legjobb technológia elvén alapuló kritériumoknak. Az engedélyek kibocsátása a tagállami hatóságok feladata.

A kötelező előírásokat meghaladó kötelezettségvállalás

A vállalkozások természetesen olyan célok elérésére is kötelezhetik magukat, amelyek túllépnek a jogszabályokban szereplő minimumkövetelményeken.

LIFE+ környezetvédelmi és természetvédelmi célú projektekhez nyújt támogatást. A program, amely a 2007 és 2013 közötti időszak során 2,1 milliárd eurós költségvetéssel gazdálkodhat, az alábbi három területhez tartozó kezdeményezésekhez nyújt társfinanszírozást: természet és biodiverzitás, környezetvédelmi politika és irányítás, információ és kommunikáció.

A környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelést segítő program a kisvállalkozásokra – főként pedig a mikrovállalatokra – irányul, mivel ezek gyakran vannak híján a környezeti hatások értelmezéséhez és elhárításához szükséges forrásoknak és szakértelemnek. A program segítségével ezek a cégek hozzájuthatnak azokhoz a forrásokhoz, információkhoz és eszközökhöz, amelyek tevékenységük környezetvédelmi szempontok szerinti átalakításához szükségesek. E célra több finanszírozási forrás is rendelkezésre áll.

Az Enterprise Europe Network tájékoztatást és tanácsadást nyújt a vállalkozók részére a környezetvédelmi előírásokkal kapcsolatban.

Segítség/tanácsadás

Segítség/tanácsadás

Az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat szakértő munkatársai felvilágosítást nyújtanak minden olyan, az uniós joggal kapcsolatos kérdésben, amellyel a más EU-országba utazó, illetve ott élő vagy dolgozó uniós polgárok szembesülhetnek.

Az Enterprise Europe NetworkEnglish és annak mintegy 600 helyi kapcsolattartó pontjaEnglish a helyi üzleti szervezetekkel együttműködve segíti Önt abban, hogy bővítse vállalkozását, tevékenységét kiterjessze új piacokra, új technológiákat szerezzen be vagy adjon tovább, illetve uniós finanszírozásban vagy támogatásokban részesüljön.