Navigatsioonitee


Jaga 
	Jaga Facebook´is
  
	Jaga Twitter´is
  
	Jagage Google+ vahendusel
  
	Jaga linkedIn´is
Tavaline kirjasuurusKirjasuurus 200 %lisa lehekülg järjehoidjasseKõrge kontrastsusega versioon
Tavaline kirjasuurusKirjasuurus 200 %lisa lehekülg järjehoidjasseKõrge kontrastsusega versioon

Eesti

Keskkonnanõuded

Ajakohastatud 12/2012

Õiguslikud nõuded

Keskkonnatasude seadus võimaldab kohaldada tasu loodusvarade kasutamise ja saastamise eest.

Saastetasu saab asendada keskkonnainvesteeringuga, kui saastaja rakendab keskkonnakaitsemeetmeid, mis tagavad saasteainete või jäätmete vähendamise kolme aasta jooksul vähemalt 15%.

Keskkonnaga seoses on kehtestatud ka mitmed ELi eeskirjad ja normid.

Keskkonna valdkonnad

Maapõu ja metsandus

Maavarade kaevandamine ja kasutamine on korraldatud maapõueseaduse ja kaevandamisseadusega. Põlevkivi kohta käivatest aktidest on olulised veel välisõhu kaitse seadus ja jäätmeseadus, mis reguleerivad põlevkivi kasutamist põletusseadmetes ja õli tootmisel. Kaevandamisloa annab üleriigilise tähtsusega maardlas, piiriveekogus, territoriaal- ja sisemeres ning Eesti Vabariigi majandusvööndis Keskkonnaministeerium. Kohaliku tähtsusega maardlas annab kaevandamisloa Keskkonnaamet.

Metsanduse suunamist, metsa korraldamist ja majandamist ning keskkonnale tekitatud kahju hüvitamist reguleerib.

Jäätmehooldus

Alates 2008. aasta 1. jaanuarist on prügilatesse keelatud ladestada sortimata olmejäätmeid, mis tähendab, et jäätmeid tuleb liigiti koguda. Olmejäätmete sortimise nõude sätestab. Jäätmete sortimist korraldab kohalik omavalitsus, kes jagab elanikele ka sellekohast teavet.

Jäätmekäitluse korrastamise aluseks on keskkonnastrateegia põhimõtted: säästev areng, keskkonnakahjustuste ennetamine ja vältimine, jäätmehoolduse integreerimine teiste eluvaldkondade ja loodusvarade kasutamisega.

Kemikaalid ja ohtlikud jäätmed

Ohtlike jäätmete käitlemiseks (kogumiseks, veoks, taaskasutamiseks ja kõrvaldamiseks) peab ettevõtjal olema ohtlike jäätmete käitluslitsents, mille annab Keskkonnaamet. Elanikkonnalt ohtlike jäätmete kogumiseks on paigaldatud kohaliku omavalitsuse poolt kogumiskonteinerid.

Kemikaali käitlemise korraldamist ja kemikaali käitlemisega seotud majandustegevuse piiramist reguleerib kemikaaliseadus, mis sätestab käitlemise põhilised ohutusnõuded ja kemikaalist teavitamise korra.

Kemikaalide kohta saab veel lisainformatsiooni Terviseamet kemikaaliohutuse jaost:

Vesi

Vesi vajab kaitset eelkõige inimtegevusest tekitatud reostamise eest. Veeseadus reguleerib veekogude ning põhjavee kahjustamise vältimist ning veekogude valgalade (maa-alad, millelt veekogud saavad oma vee) kaitset reostamise eest.

Vee erikasutuse korral on vajalik vee erikasutusluba ning erikasutuse eest tuleb maksta erikasutuse tasu, hüvitamaks vee seisundile või veekogule selle kasutamisel tekitatavat kahju.

Õhk ja kaiste müra eest

Välisõhu kaitse seadus reguleerib tegevust, millega kaasneb välisõhu keemiline või füüsikaline mõjutamine, osoonikihi kahjustamine või kliimamuutust põhjustavate tegurite ilmnemine.

Välisõhus leviva müra kohta sätestavad nõudeid välisõhu kaitse seadus ja rahvatervise seadus, mille alusel on kehtestatud müra normtasemed, planeeringutele kehtestatavad nõuded ja strateegilise mürakaardi koostamise tingimused.

Inspekteerimine

Keskkonnainspektsioon on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olev riigiasutus, mis koordineerib ja teostab looduskeskkonna ja -varade kasutamise alast järelevalvet, kohaldades seaduses ettenähtud juhtudel riikliku sunni vahendeid. Eestis teevad keskkonnajärelevalvet veel mitmed asutused ja institutsioonid, nagu Maa-amet, kohalikud omavalitsused, Eesti Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet jt, kuid Keskkonnainspektsioon teeb ainsana järelevalvet ning menetleb õigusrikkumisi kõigis keskkonnakaitse valdkondades.

Omal algatusel võivad ettevõtted kohaldada ka seadusega sätestatud minimaalsetest keskkonnanõuetest rangemaid eeskirju.

Haldusmenetlused

Load ja litsentsid

Keskkonnatasu kohaldatakse järgmiste keskkonnakasutusega seotud tegevuste suhtes:

  • kasvava metsa uuendusraie;
  • maavaravaru kaevandamine;
  • veevõtt;
  • kalapüük;
  • jahipidamine;
  • saasteainete heitmine välisõhku, veekogusse, põhjavette või pinnasesse;
  • jäätmete kõrvaldamine ladestamise teel prügilasse või muude toimingute abil, mille tulemuseks on jäätmete keskkonda viimine.

Keskkonnatasu peavad maksma kõik, kes ammutavad loodusvarasid, paiskavad keskkonda saasteaineid või kõrvaldavad jäätmeid. Ettevõtted peavad nimetatud tegevuse jaoks taotlema luba (nt kaevandamiseks, vee kasutamiseks jne).

Vahendid

Keskkonnalubade infosüsteem on internetipõhine dokumendihalduse süsteem, mille eesmärgiks on tagada keskkonnalubade ühtne menetlemine, võimaldades tutvuda ja analüüsida kehtivate keskkonnalubade alusel toimuvat keskkonnakasutust.

Programmid

Keskkonnainvesteeringute Keskus pakub äriühingutele toetusi ja laene, mis on mõeldud keskkonnakaitselisteks investeeringuteks ning keskkonna säästmist ja taastamist edendavate projektide arendamiseks.

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Saatke e-kiri kohalikule ettevõtlusorganisatsioonile

Euroopa Liidul on kohalike ettevõtlusorganisatsioonide võrgustikDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network), mis on esindatud enamikus Euroopa riikidesEnglish ja millest võib teile abi olla.

Valige oma riik ja linn ning sisestage allpool oma küsimus.

Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.

Riik

Austria

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgia

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgaaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Eesti

Tallinn

Hispaania

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Itaalia

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Kreeka

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Nieuwegein

Malta

Pieta`

Norra

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poola

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugal

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Prantsusmaa

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Rootsi

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Rumeenia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Prešov

Sloveenia

Koper

Ljubljana

Maribor

Soome

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Taani

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Tšehhi Vabariik

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ühendkuningriik

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Ungari

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Sisestage oma teade siia *

* Nõutav väli (siia tuleb midagi sisestada)