Sökväg

Dela med dig 
		Facebook
	
		Twitter
	
		Dela på Google+
	
		linkedIn
Följ oss på 
		Följ oss på twitter
	
		Följ oss på Facebook

Kontakt

Behöver du hjälp?

Frågor om EU

Ring – 00 800 6 7 8 9 10 11

Skicka en fråga

Webbchatt

Informationskontor i ditt land

Få råd om dina rättigheter i EU / Få hjälp att lösa problem med en myndighet

Skicka en fråga eller ett klagomål

Hjälp och råd för företag

Sök företagsstöd

Konsumentfrågor

Få hjälp och råd från ditt lands europeiska konsumentcentrum

Passagerarrättigheter

Flygresor – dina rättigheter

Tågresor – dina rättigheter

Problem med försäkringsbolag och banker utomlands

Lös tvister utanför domstol

Jobb och sociala förmåner

Kontakta en Euresrådgivare

Ansvariga avdelningar

Europeiska kommissionen
GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag
Servicecentrum för den inre marknaden
1049 Bryssel
Belgien