Sökväg

Kontakt

Behöver du hjälp?

Frågor om EU

Ring – 00 800 6 7 8 9 10 11

Skicka en fråga

Webbchatt

Informationskontor i ditt land

Personlig rådgivning

Få råd om dina rättigheter i EU

Hjälp med myndigheter utomlands

Få hjälp att lösa problem med en myndighet

Hjälp och råd för företag

Sök företagsstöd

Konsumentfrågor

Få hjälp och råd från ditt lands europeiska konsumentcentrum

Passagerarrättigheter

Flygresor – dina rättigheter

Tågresor – dina rättigheter

Problem med försäkringsbolag och banker utomlands

Lös tvister utanför domstol

Jobb och sociala förmåner

Kontakta en Euresrådgivare

Ansvariga avdelningar

Information för företag

Europeiska kommissionen
GD Näringsliv
Företagssamarbete och stödnätverk
1049 Bryssel
Belgien

Information för privatpersoner

Europeiska kommissionen
GD Inre marknaden och tjänster
Servicecentrum för den inre marknaden
1049 Bryssel
Belgien