Navigacijska pot

Kontakt

Službe za pomoč

Vprašanja o EU

Telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11

E-pošta

Spletna svetovalnica

Informacijski centri po državah

Osebno svetovanje

Svetovanje o vaših pravicah v EU

Pomoč pri sporih s tujimi javnimi organi

Reševanje težav z javnimi organi

Pomoč in svetovanje za podjetja

Podporne storitve za podjetja

Potrošniška vprašanja

Evropski potrošniški centri po državah

Pravice potnikov

Pravice potnikov v letalskem prometu

Pravice potnikov v železniškem prometu

Težave z zavarovalnico ali banko v tujini

Zunajsodne pritožbe glede zavarovalnice ali banke

Pravice iz dela in socialne varnosti

Evropski zaposlitveni svetovalec

Pristojni oddelki

Strani za podjetja

Evropska komisija
GD za podjetništvo in industrijo
Poslovno sodelovanje in podporna mreža
B-1049 Bruselj
BELGIJA

Strani za državljane

Evropska komisija
GD za notranji trg in storitve
Služba za storitve za notranji trg
B-1049 Bruselj
BELGIJA