Navigačný riadok

Zdieľať 
		Zdieľať na Facebook
	
		Pridať na Twitter
	
		Zdieľať na google+
	
		Zdieľať na linkedIn
Sledujte nás na 
		Sledujte nás na Twitter
	
		Sledujte nás na Facebook

Kontakt

Poradenské služby

Otázky o EÚ

Telefónne číslo – 00 800 6 7 8 9 10 11

E-mail

Webový chat

Informačné centrá vo vašej krajine

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ / Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi

Odoslanie otázky alebo sťažnosti

Pomoc a poradenstvo pre podnikateľov

Požiadajte o podporu pre podnikateľov

Spotrebiteľské záležitosti

Pomoc a poradenstvo poskytované európskym spotrebiteľským centrom vo vašej krajine

Práva cestujúcich

Práva cestujúcich v leteckej doprave

Práva cestujúcich v železničnej doprave

Problémy s poisťovňami alebo bankami v zahraničí

Mimosúdne sťažnosti na poisťovne alebo banky

Práca a práva na sociálne zabezpečenie

Kontaktujte európskeho poradcu v oblasti zamestnanosti

Zodpovedné útvary

Stránky pre podnikateľov

Európska komisia
GR Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
Business Cooperation and Support Network (podnikateľská spolupráca a podporná sieť)
B-1049 Brusel
BELGICKO

Stránky pre občanov

Európska komisia
GR Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
Single Market Service Center (servisné centrum pre jednotný trh)
B-1049 Brusel
BELGICKO