Cale de navigare

Contact

Servicii de asistenţă

Aveţi întrebări despre UE?

Telefon – 00 800 6 7 8 9 10 11

E-mail

Web chat

Centre de informare în ţara dumneavoastră

Consiliere personalizată

Consiliere cu privire la drepturile cetăţenilor UE

Mediere cu autorităţile publice din străinătate

Soluţionarea problemelor întâmpinate în relaţia cu o autoritate publică

Ajutor şi consiliere pentru întreprinderi

Sprijin pentru întreprinderi

Protecţia consumatorilor

Centrul european pentru consumatori din ţara dvs.

Drepturile pasagerilor

Drepturile pasagerilor transportului aerian

Drepturile pasagerilor transportului feroviar

Probleme cu asiguratorii sau băncile din străinătate

Proceduri extrajudiciare de depunere a plângerilor privind asiguratorii sau băncile

Drepturile de muncă şi de securitate socială

Contactaţi un consilier european în materie de ocupare a forţei de muncă

Servicii responsabile

Secţiunea „Întreprinderi”

Comisia Europeană
DG Întreprinderi şi Industrie
Reţeaua de cooperare şi sprijin pentru întreprinderi
B-1049 Bruxelles
BELGIA

Secţiunea „Cetăţeni”

Comisia Europeană
DG Piaţa Internă şi Servicii
Centrul de servicii de asistenţă pentru piaţa unică
B-1049 Bruxelles
BELGIA