Navigation path

Podziel się 
		Udostępnij na Facebook
	
		Twitter
	
		Udostępnij na google+
	
		Udostępnij na linkedIn
	
		
			E-mail
Śledź nas na 
		Śledź nas na Twitter
	
		Śledź nas na Facebook

Kontakt

Help services

Spørsmål om EU

Telefon – 00 800 6 7 8 9 10 11

E-post

Web chat

Informasjonssentre i ditt land

Submit an enquiry or complaint

Få råd om dine EU-rettigheter / løs problemer i forhold til et offentlig organ

Hjelp og råd for næringsdrivende

Få virksomhetsstøtte

Forbrukerspørsmål

Europeisk forbrukersenter i ditt land

Passasjerrettigheter

Rettigheter for flypassasjerer

Rettigheter for jernbanepassasjerer

Problemer med utenlandske forsikringsselskaper eller banker

Utenomrettslige klager på forsikringsselskaper eller banker

Arbeidsrettigheter og trygderettigheter

Kontakt en europeisk arbeidsrådgiver

Ansvarlige avdelinger

Europakommisjonen
DG for det indre marked, industri, entreprenørskap og SMB
Servicesenter for det indre marked
B-1049 Brussels
BELGIA