Navigācijas ceļš

Kontakti

Palīdzības dienesti

Ja jums ir jautājumi par ES

Tālrunis – 00 800 6 7 8 9 10 11

E-pasts

Tērzētava internetā

Informācijas centri jūsu valstī

Konsultācijas tieši par jūsu problēmu

Padomi par jūsu tiesībām, ko garantē ES

Mediācija, risinot problēmas ar ārzemju iestādēm

Risināt problēmas, kas radušās ar valsts iestādēm

Palīdzība un padomi uzņēmumiem

Saņemt palīdzību uzņēmumam

Patērētāju problēmas

Saņemt palīdzību no jūsu valstī strādājošā Eiropas Patērētāju informēšanas centra

Pasažieru tiesības

Aviopasažieru tiesības

Dzelzceļa pasažieru tiesības

Problēmas ar apdrošinātājiem vai bankām ārzemēs

Ārpustiesas sūdzības par apdrošinātājiem un bankām

Darba un sociālās apdrošināšanas tiesības

Sazināties ar Eiropas nodarbinātības konsultantu

Atbildīgās struktūrvienības

Uzņēmumiem domātās lapas

European Commission
DG Enterprise and Industry
Business Cooperation and Support Network
B-1049 Brussels
BELGIUM

Iedzīvotājiem domātās lapas

European Commission
DG Internal Market and Services
Single Market Service Center
B-1049 Brussels
BELGIUM