Naršymo kelias

Siųsti draugams 
		Skelbti „Facebook“
	
		„Twitter“
	
		Bendrinti „Google+“
	
		Skelbti „linkedIn“
Mūsų žinutės tinkle 
		Mūsų žinutės tinkle „Twitter“
	
		Mūsų žinutės tinkle „Facebook“

Kontaktai

Pagalbos tarnybos

Turite klausimų apie ES?

Telefonas 00 800 6 7 8 9 10 11

E. paštas

Internetinis pokalbis

Informacijos centrai jūsų šalyje

Konsultacijos ES teisių klausimais / Kreipkitės dėl problemų, kylančių dėl viešųjų įstaigų veiksmų

Teikite užklausą arba skundą

Pagalba ir patarimai įmonėms

Pagalba verslo klausimais

Vartotojų klausimai

Kreipkitės pagalbos arba patarimo į savo šalies Europos vartotojų centrą

Keleivių teisės

Lėktuvų keleivių teisės

Traukinių keleivių teisės

Su draudimo įstaigomis ar bankais susijusios problemos užsienyje

Su draudimo įstaigomis ar bankais susijusių problemų sprendimas

Darbo ir socialinės apsaugos teisės

Kreipkitės į konsultantą darbo Europoje klausimais

Atsakingi padaliniai

Europos Komisija
Vidaus rinka, pramonė, verslumas ir MVĮ GD
Bendrosios rinkos paslaugų centras
1049 Briuselis
BELGIJA