Naršymo kelias

Kontaktai

Pagalbos tarnybos

Turite klausimų apie ES?

Telefonas 00 800 6 7 8 9 10 11

E. paštas

Internetinis pokalbis

Informacijos centrai jūsų šalyje

Individualios konsultacijos

Konsultacijos dėl ES jums suteikiamų teisių

Tarpininkavimas tvarkant reikalus su valdžios institucijomis užsienyje

Problemų su valdžios institucijomis sprendimas

Pagalba ir patarimai įmonėms

Pagalba verslo klausimais

Vartotojų klausimai

Kreipkitės pagalbos arba patarimo į savo šalies Europos vartotojų centrą

Keleivių teisės

Lėktuvų keleivių teisės

Traukinių keleivių teisės

Su draudimo įstaigomis ar bankais susijusios problemos užsienyje

Su draudimo įstaigomis ar bankais susijusių problemų sprendimas

Darbo ir socialinės apsaugos teisės

Kreipkitės į konsultantą darbo Europoje klausimais

Atsakingi padaliniai

Puslapiai įmonėms

Europos Komisija
Įmonių ir pramonės GD
Įmonių bendradarbiavimo ir paramos tinklas
1049 Briuselis
BELGIJA

Puslapiai piliečiams

Europos Komisija
Vidaus rinkos ir paslaugų GD
Bendrosios rinkos paslaugų centras
1049 Briuselis
BELGIJA