Navigointipolku

Yhteydenotot

Neuvontapalvelut

Kysy EU:n toiminnasta

Puhelin – 00 800 6 7 8 9 10 11

Sähköposti

Verkkokeskustelu

EU-tiedotuspisteet maittain

Henkilökohtainen neuvonta

Kansalaisten oikeuksia EU:ssa koskeva neuvonta

Ongelmat toisen EU-maan viranomaisten kanssa

Apua viranomaisongelmien ratkaisuun

Käytännön tietoa ja neuvoja yrityksille

Yritysten tukipalvelut

Kuluttaja-asiat

Kysy Euroopan kuluttajakeskukselta

Matkustajien oikeudet

Lentomatkustajien oikeudet

Junamatkustajien oikeudet

Ongelmat vakuutuslaitosten tai pankkien kanssa

Tuomioistuinten ulkopuoliset valitus- ja riidanratkaisumenettelyt

Työ ja sosiaaliturvaoikeudet

Ota yhteyttä eurooppalaiseen työvoimaneuvojaan

Sivustoista vastaavat yksiköt

Sinun Eurooppasi – yritykset

Euroopan komissio
Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto
Yritysten välinen yhteistyö- ja tukiverkosto
B–1049 Bryssel
BELGIA

Sinun Eurooppasi – kansalaiset

Euroopan komissio
Sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto
Single Market Service Centre
B–1049 Bryssel
BELGIA