Navigatsioonitee

Kontakt

Abiteenistused

Küsimused ELi kohta

Telefon – 00 800 6 7 8 9 10 11

E-post

Veebivestlus

Teabekeskused teie riigis

Isiklik nõu

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis

Vahendusteenus välismaiste riigiasutustega suhtlemisel

Lahendage probleemid riigiasutusega

Abi ja nõuanded ettevõtjatele

Küsige ettevõtlusalast abi

Tarbijaküsimused

Saage abi või nõu oma riigi Euroopa tarbijakeskuselt

Reisijate õigused

Lennureisijate õigused

Rongireisijate õigused

Probleemid kindlustusandjate või pankadega välismaal

Kohtuvälised kaebused seoses kindlustusandjate või pankadega

Töötamine ja sotsiaalkindlustusõigused

Pöörduge Euroopa töönõustaja poole

Vastutavad osakonnad

Leheküljed ettevõtjatele

Euroopa Komisjon
Ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat
Ettevõtlusalase koostöö ja toetuse võrgustik
B-1049 Brüssel
BELGIA

Leheküljed kodanikele

Euroopa Komisjon
Siseturu ja teenuste peadirektoraat
Ühtse turu abiteenistus
B-1049 Brüssel
BELGIA