Navigatsioonitee

Jaga 
		Jaga Facebook´is
	
		Jaga Twitter´is
	
		Jagage Google+ vahendusel
	
		Jaga linkedIn´is
Jälgi meid 
		Jälgi meid Twitteris
	
		Jälgi meid Facebook

Kontaktid

Abiteenistused

Küsimused ELi kohta

Telefon – 00 800 6 7 8 9 10 11

E-post

Veebivestlus

Teabekeskused teie riigis

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis / Lahendage probleemid riigiasutusega

Esitage päring või kaebus

Abi ja nõuanded ettevõtjatele

Küsige ettevõtlusalast abi

Tarbijaküsimused

Saage abi või nõu oma riigi Euroopa tarbijakeskuselt

Reisijate õigused

Lennureisijate õigused

Rongireisijate õigused

Probleemid kindlustusandjate või pankadega välismaal

Kohtuvälised kaebused seoses kindlustusandjate või pankadega

Töötamine ja sotsiaalkindlustusõigused

Pöörduge Euroopa töönõustaja poole

Vastutav osakond

Euroopa Komisjon
Finantsstabiilsus, finantsteenused ja kapitaliturud peadirektoraat
Ühtse turu abiteenistus
B-1049 Brüssel
BELGIA