Διαδρομή πλοήγησης

Επικοινωνία

Υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ερωτήσεις σχετικά με την ΕΕ

Tηλέφωνο: 00 800 6 7 8 9 10 11

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διαδικτυακή συνομιλία

Κέντρα πληροφοριών στη χώρα σας

Εξατομικευμένες συμβουλές

Συμβουλές για τα δικαιώματα που έχετε ως πολίτης της ΕΕ

Διαμεσολάβηση με δημόσιες αρχές το εξωτερικού

Επίλυση προβλημάτων με δημόσια αρχή

Βοήθεια και συμβουλές για επιχειρήσεις

Παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις

Θέματα καταναλωτών

Ζητήστε βοήθεια ή συμβουλές από το ευρωπαϊκό κέντρο καταναλωτών της χώρας σας

Δικαιώματα επιβατών

Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών

Δικαιώματα επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών

Προβλήματα με ασφαλιστές ή τράπεζες του εξωτερικού

Εξωδικαστική διαδικασία υποβολής καταγγελίας για ασφαλιστές ή τράπεζες

Εργασιακά δικαιώματα και κοινωνική ασφάλιση

Επικοινωνήστε με σύμβουλο εργασίας της ΕΕ

Αρμόδιες υπηρεσίες

Επιχειρήσεις

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΓΔ Επιχειρήσεων και βιομηχανίας
Συνεργασία επιχειρήσεων και δίκτυο υποστήριξης
B-1049 Bρυξέλλες
ΒΕΛΓΙΟ

Πολίτες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών
Κέντρο Υπηρεσιών Ενιαίας Αγοράς
B-1049 Βρυξέλλες
ΒΕΛΓΙΟ