Sti

Kontakt

Hjælpetjenester

Spørgsmål om EU

Telefon – 00 800 6 7 8 9 10 11

E-mail

Chat

Informationscentre i dit land

Individuel rådgivning

Rådgivning om dine EU-rettigheder

Mægling med offentlige myndigheder i udlandet

Løs et problem med en offentlig myndighed

Hjælp og rådgivning til virksomheder

Få erhvervsstøtte

Forbrugerspørgsmål

Det europæiske forbrugercenter i dit hjemland

Passagerrettigheder

Passagerrettigheder ved flyrejser

Passagerrettigheder ved togrejser

Problemer med forsikringsselskaber eller banker i udlandet

Udenretslige klager over forsikringsselskaber eller banker

Arbejds- og socialsikringsrettigheder

Kontakt en europæisk beskæftigelsesrådgiver

Ansvarlige afdelinger

Erhvervssider

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Erhvervspolitik
Business Cooperation and Support Network
B-1049 Bruxelles
Belgien

Borgersider

Europa-Kommissionen
GD for det Indre Marked og Tjenesteydelser
Single Market Service Center
B-1049 Bruxelles
Belgien