Cesta

Kontakt

Kde Vám poradí

Otázky o EU

Telefonicky – 00 800 6 7 8 9 10 11

E-mail

Web chat

Informační střediska ve vaší zemi

Osobní poradenství

Poradenství ohledně vašich práv v EU

Řešení sporů s orgány veřejné správy v zahraničí

Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem

Pomoc a poradenství pro podnikatele

Pomoc podnikatelům

Pro spotřebitele

Poradenství evropského spotřebitelského centra ve vaší zemi

Práva cestujících

Práva cestujících v letecké dopravě

Práva cestujících v železniční dopravě

Spory s pojišťovnou nebo bankou v zahraničí

Mimosoudní řešení sporů s pojišťovnou nebo bankou

Práce a sociální zabezpečení

Evropský poradce pro oblast zaměstnání - Kontakt

Odpovědné útvary

Stránky pro podnikatele

Evropská komise
DG Enterprise and Industry
Business Cooperation and Support Network
B-1049 Brussels
BELGIE

Stránky pro řadové občany

Evropská komise
DG Internal Market and Services
Single Market Service Center
B-1049 Brussels
BELGIE