Навигационна пътека

Споделете по 
		Споделете по „Facebook“
	
		Споделете по „Twitter“
	
		Споделете в Google+
	
		Споделете в linkedIn
Следвайте ни в 
		Следвайте ни в Twitter
	
		Следвайте ни в Facebook

За контакти

Служби за помощ

Въпроси за ЕС

Телефон – 00 800 6 7 8 9 10 11

Ел. адрес

Уеб чат

Информационни центрове във вашата страна

Потърсете съвет за правата си в ЕС / Разрешете проблеми с публичен орган

Изпратете жалба или запитване

Помощ и съвети за предприятията

Подпомагане на бизнеса

Потребителски въпроси

Европейски потребителски център във вашата страна

Права на пътниците

Права на пътуващите със самолет

Права на пътуващите с влак

Проблеми със застрахователи или банки в чужбина

Извънсъдебни оплаквания от застрахователи или банки

Трудови и социалноосигурителни права

Свържете се с европейски съветник по заетостта

Отговорни служби

Страници за предприятията

Европейската комисия
ГД Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
Мрежа за сътрудничество и подпомагане на бизнеса
B-1049 Брюксел
БЕЛГИЯ

Страници за гражданите

Европейската комисия
ГД Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
Център за услуги за единния пазар
B-1049 Брюксел
БЕЛГИЯ