Sökväg

Immaterialrätt

Uppdaterat 07/2011

Företag kan skydda sina immateriella tillgångar med hjälp av

  • immateriella rättigheter – patent, bruksmönster, designskydd, varumärken, växtförädlarrätt, kretsmönster för integrerade kretsar och geografiska beteckningar – som måste registreras i varje enskilt EU-land (designskydd och varumärken kan också registreras på EU-nivå)
  • upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, musik, tv-program, programvara, databaser, reklam och multimedieverk – som gäller automatiskt, utan krav på någon formell registrering
  • affärsstrategier – t.ex. företagshemligheter, know-how, överenskommelser om sekretesskydd eller snabb produktion.

Patent är nationella rättigheter som utfärdas av de nationella patentmyndigheterna. Det finns inget enskilt patent som ger skydd i hela EU. En ansökan om ett europeiskt patent från Europeiska patentverket (EPO) ger nationellt skydd i de europeiska länder som är medlemmar i EPO och som den sökande har valt. Konventionen om patentsamarbete innebär en förenkling av internationella ansökningar.

Rättigheter till varumärken och design kan registreras på nationell nivå eller EU-nivå. Rättigheter på EU-nivå registreras av kontoret för harmonisering inom den inre marknaden, som ligger i Alicante i Spanien. Dessa rättigheter är exklusiva och gäller i hela EU.

EU arbetar för att stärka de immateriella rättigheterna och bekämpa varumärkesförfalskning och piratkopiering – ett fenomen som nått alarmerande nivåer, med betydande konsekvenser för innovation, tillväxt, sysselsättning och konsumenternas hälsa och säkerhet. Beroende på lagstiftningen i landet i fråga och de förfalskade varornas ursprung, ska man vända sig till antingen tullen, marknadsövervakningsmyndigheter (handelsnormer), polis eller patent- eller varumärkesbyråer.

Immateriella rättigheter skyddas fortfarande främst genom nationell lagstiftning och inte genom EU-lagstiftning. Att försvara sina rättigheter i varje enskilt EU-land kan vara både komplicerat och kostsamt, och därför är ytterligare harmonisering önskvärd.

Immateriella rättigheter styrs av internationella konventioner som kommit till på initiativ av Världshandelsorganisationen (WTO) och Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo).

På webbplatsen Innovaccess finns samlad information om lagstiftning och registreringsförfaranden i olika länder.

EU-kommissionens webbplats hittar du fler länkar till information om immaterialrätt.

IPR-hjälpcentralen ger partner i internationella forskningsprojekt (särskilt EU-finansierade projekt) råd och stöd i immaterialrättsfrågor genom bl.a. telefonrådgivning och dokumentation.

Det finns en särskild hjälpcentral för små och medelstora EU-företag med verksamhet i Kina, som hjälper företagen i immaterialrättsfrågor.

Den transatlantiska portalen för immateriella rättigheter erbjuder små och medelstora företag webbverktyg för att skydda sina immateriella rättigheter i många länder i hela världen.

Enterprise Europe Network ger företagare råd och information om immateriella rättigheter.

Solvit hjälper företag att lösa de problem som uppstår när nationella myndigheter tillämpar reglerna för EU:s inre marknad på fel sätt.

Hjälp och råd

Hjälp och råd

Hos Ditt Europa - Rådgivning får du råd av juridiska experter om problem som du stött på i ett annat land och som rör EU-lagstiftningen.

Enterprise Europe Network English och de cirka 600 lokala kontaktpunkternaEnglish arbetar via lokala näringslivsorganisationer och hjälper dig att utveckla din verksamhet på nya marknader, skapa eller licensiera ny teknik och få tillgång till EU-finansiering.