Navigacijska pot

Intelektualna lastnina

Posodobitev 07/2011

Podjetja imajo za varstvo intelektualne lastnine več možnosti:

  • pravice industrijske lastnine (npr. patenti, modeli s skrajšanim trajanjem, modeli, znamke, žlahtniteljske pravice, topografija polprevodniških vezij in geografske označbe) – prijaviti jih je treba v vsaki posamezni državi članici EU (model in blagovno znamko je mogoče prijaviti tudi na ravni EU);
  • avtorske pravice (izvirna avtorska dela v književnosti, umetnosti, glasbi, televizijske oddaje, programska oprema, podatkovne zbirke, oglaševanje in večpredstavnost) – dodelijo se samodejno brez uradne prijave;
  • poslovne strategije (poslovne skrivnosti, znanje, sporazumi o nerazkrivanju podatkov in hitra proizvodnja).

Patenti so nacionalne pravice, ki jih podeljujejo nacionalni patentni uradi. Enotnega patenta, ki bi zagotavljal zaščito v celotni EU, ni. Enotna prijava za evropski patent pri Evropskem patentnem uradu zagotavlja nacionalno zaščito v tistih evropskih državah, ki so članice organizacije in jih izbere prijavitelj. Mednarodno prijavo patentov poenostavlja pogodba o sodelovanju na področju patentov.

Pravice v zvezi z blagovnimi znamkami in modeli se lahko registrirajo na nacionalni ali evropski ravni. Pravice na evropski ravni se registrirajo pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu v španskem mestu Alicante. Te pravice so izključne in veljajo po vsej EU.

EU se zavzema za zakonsko uveljavljanje pravic intelektualne lastnine, torej za pregon ponarejanja in piratstva, ki dosegata skrb zbujajoče razsežnosti in močno škodita inovativnosti, gospodarski rasti, zaposlovanju ter zdravju in varnosti potrošnikov. Glede na zakonodajo posamezne države EU in izvor ponarejenega blaga se je najbolje obrniti na carino, tržno inšpekcijo (trgovinski standardi), policijo, urad za zaščito patentov in blagovnih znamk.

Pravice intelektualne lastnine ščiti predvsem nacionalna zakonodaja, in ne zakonodaja EU. Zaščita pravic v posameznih državah članicah je lahko zapleten in drag postopek, zato je potrebna dodatna usklajenost predpisov.

Pravice intelektualne lastnine urejajo tudi mednarodne konvencije Svetovne trgovinske organizacije in Svetovne organizacije za intelektualno lastnino.

Spletišče InnovAccess ponuja na enem mestu vse informacije o zakonodaji in postopkih prijave ter podpornih ukrepih na nacionalni ravni.

Spletišče Evropske komisije vsebuje še druge spletne vire o pravicah intelektualne lastnine.

Služba za pomoč v zvezi z intelektualno lastnino skrbi za varstvo pravic partnerjev v mednarodnih raziskovalnih projektih (zlasti projektih, ki jih financira EU), vključno s svetovanjem in dokumentiranjem.

Posebna služba pomaga evropskim podjetjem, ki poslujejo na Kitajskem ali imajo tam težave v zvezi s pravicami intelektualne lastnine.

TransAtlantski portal o pravicah intelektualne lastnine vsebuje spletna orodja za zaščito pravic intelektualne lastnine v mnogih državah po svetu.

Mreža Enterprise Europe daje podjetjem informacije in nasvete glede zaščite intelektualne lastnine.

Centri SOLVIT pomagajo podjetjem pri reševanju težav, ki nastanejo, kadar državni organi nepravilno uporabijo zakonodajo EU.

Pomoč in svetovanje

Pomoč in svetovanje

Portal Tvoja Evropa - nasveti zagotavlja strokovne nasvete za morebitne težave v zvezi z zakonodajo EU v drugih državah članicah.

Mreža Enterprise Europe NetworkEnglish s svojimi približno 600 kontaktnimi točkamiEnglish deluje prek lokalnih poslovnih organizacij in pomaga podjetjem razširiti poslovanje na novih trgih, pridobiti vire ali licence za nove tehnologije ter omogočiti dostop do finančnih sredstev EU.