Navigation path

Immaterielle rettigheter

Oppdatert: 07/2011

Bedrifter kan beskytte sine immaterielle rettigheter gjennom:

  • industrielle rettigheter   - patenter, modeller, designer, varemerker, variantrettigheter, topografi til integrerte kretser og geografiske indikasjoner - som må registreres i hvert enkelt EU-land (design og varemerker kan også bli registrert på EU-nivå);
  • opphavsretter   dekker original litterært og kunstnerisk arbeid, musikk, fjernsynssendinger, programvare, databaser, reklame og multimedia - innvilges automatisk, uten noen formell registrering;
  • kommersielle strategier   - som handelshemmeligheter, kunnskap, konfidensielle avtaler eller hurtigproduksjon.

Patenter   er nasjonale rettigheter som leveres av de nasjonale patentkontorene. Det er ingen enkelt patentbevilgningsbeskyttelse i EU. En enkelt søknad om et europeisk patent hos Det europeiske patentkontoret (EPO) gir nasjonal beskyttelse i EU-landene som er medlemmer av EPO, og valgt av søkeren. Patentsamarbeidstraktaten (Patent Cooperation Treaty, PCT) forenkler internasjonal bruk.

Varemerke- og design -rettigheter kan registreres på nasjonalt eller Fellesskapsnivå. Fellesskapsrettigheter er registrert av Kontoret for Harmonisering i det indre marked, beliggende i Alicante (Spania). Disse rettighetene er eksklusive, og gjelder i hele EU.

EU er forpliktet til å styrke immaterielle rettigheter og bekjempe forfalskning og piratkopiering - som nå har nådd alarmerende proporsjoner med betydelige konsekvenser for innovasjon, vekst, sysselsetting og forbrukerhelse og sikkerhet. Avhengig av EU-landets lovgivning og kilden til de forfalskede varene, er de offentlige myndigheten du skal vende deg til: toll, markedsovervåkning (handelsstandarder), politiet eller patent- og varemerkekontorene.

Immaterielle rettigheter er fortsatt først og fremst beskyttet av nasjonale lover og ikke EU-lover. Det kan være komplisert og kostbart å beskytte dem i hvert enkelt EU-land, derfor er ytterligere harmonisering ønskelig.

Immaterielle rettigheter styres av internasjonale konvensjoner tilskyndet av Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Verdensorganisasjonen for immaterialrett (WIPO).

Nettsiden InnovAccess gir sentralisert informasjon om lovgivning og registreringsprosedyrer og om støttetiltak på nasjonalt nivå.

Nettsiden til EU-kommisjonen vil inneholde en utvidet liste over nettbaserte ressurser rundt IPR.

IPR-helpdesk gir støtte om immaterielle rettigheter for partnere i internasjonale forskningsprosjekter (spesielt EU-finansierte prosjekter), inklusive en hjelpelinje og dokumentasjon.

Det er blitt satt opp en spesiell helpdesk for å støtte EU-bedrifter som driver forretningsvirksomhet i Kina eller som står overfor problemer med immaterielle rettigheter der.

Den transatlantiske IPR-portalen gir små og mellomstore bedrifter nettbaserte verktøy til å beskytte sine immaterielle rettigheter i mange land verden over.

Enterprise Europe Network gir informasjon og rådgivning til bedriftseiere om beskyttelse av immaterielle rettigheter.

SOLVIT   hjelper bedrifter med å håndtere problemer som oppstår når nasjonale myndigheter feilaktig anvender EUs markedsregler.

Hjelp og veiledning

Hjelp og veiledning

(Your Europe Advice) (din Europa-veiledning) български čeština dansk Deutsch ελληνικά English español eesti suomi français magyar italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska er en kilde til ekspertråd angående alle problemstillinger du måtte ha i et annet EU-land som involverer EU-lovgivning.

Nettverket Enterprise Europe NetworkEnglish og dets ±600 lokale kontaktpunkterEnglish arbeider gjennom lokale bransjeorganisasjoner for å hjelpe deg å utvikle din virksomhet i nye markeder, få tilgang på eller lisensiere ny teknologi og få tilgang til EU-finansiering.