Kruimelpad

Intellectuele eigendom

Bijgewerkt 07/2011

Bedrijven kunnen hun intellectuele eigendom op diverse manieren beschermen:

  • industriële eigendomsrechten - octrooien, gebruiksmodellen, industriële ontwerpen, handelsmerken, kweekproducten, topografieën van geïntegreerde schakelingen en geografische aanduidingen - die in ieder EU-land afzonderlijk moeten worden gedeponeerd (ontwerpen en handelsmerken kunnen ook op EU-niveau worden gedeponeerd)
  • auteursrechten op origineel literair en artistiek werk, muziek, televisieprogramma's, software, databases, reclame en multimediaproducties, die automatisch en zonder enige registratie van toepassing zijn
  • bedrijfsstrategieën, bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen beschermen, vertrouwelijkheidsclausules vastleggen of snel produceren

Een octrooi geldt voor één land en wordt verleend door een nationaal octrooibureau. Er is geen uniforme octrooiprocedure voor de hele EU. Als u een Europees octrooi aanvraagt bij het Europees Octrooibureau zijn uw rechten beschermd in de door de aanvrager gekozen Europese landen die lid zijn van de Europese Octrooiorganisatie. Om de internationale toepassing makkelijker te maken, is het Octrooisamenwerkingsverdrag (PCT) gesloten.

Merken en ontwerpen kunnen op nationaal of EU-niveau worden geregistreerd. EU-rechten worden geregistreerd door het Harmonisatiebureau voor de interne markt te Alicante (Spanje). Het gaat dan om exclusieve rechten die gelden in de hele EU.

De EU zet zich in voor de bescherming van intellectuele eigendom en de bestrijding van namaak en piraterij, die inmiddels een alarmerende omvang hebben aangenomen en ernstige gevolgen hebben voor innovatie, groei, werkgelegenheid en consumentenveiligheid en -gezondheid. Afhankelijk van de wetgeving in het betrokken EU-land en de herkomst van de nagemaakte goederen moeten gedupeerden zich wenden tot de douane, de toezichthouder (op de handelsvoorschriften), de politie of het octrooi- of merkenbureau.

Intellectuele eigendomsrechten worden nog hoofdzakelijk door nationale wetgeving beschermd, niet zozeer door Europese. Het is ingewikkeld en duur om die rechten in ieder afzonderlijk EU-land af te dwingen, dus verdere harmonisering is wenselijk.

Intellectuele eigendomsrechten zijn geregeld bij internationale verdragen op initiatief van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de Wereldorganisatie Intellectuele Eigendom (WIPO).

De website InnovAccess bundelt informatie over nationale wetgeving, registratieprocedures en ondersteuning in verschillende landen.

De website van de Europese Commissie geeft toegang tot nog meer informatie over intellectuele eigendom.

De IPR helpdesk helpt partners van internationale onderzoeksprojecten (met name door de EU gefinancierde projecten) met raad en daad als het gaat om intellectuele eigendomsrechten.

Voor ondernemingen die in China zaken doen en er op problemen stuiten in verband met intellectuele eigendomsrechten, is er een speciale helpdesk opgericht.

Het Trans-Atlantische IER-portal verschaft het MKB onlinetools waarmee ze hun intellectuele eigendomsrechten in een groot aantal landen kunnen beschermen.

Het Enterprise Europe Network geeft bedrijven informatie en advies over de bescherming van intellectuele eigendom.

SOLVIT helpt bedrijven die problemen ondervinden als gevolg van onjuiste toepassing van internemarktvoorschriften van de EU door nationale autoriteiten.

Hulp en advies

Hulp en advies

Op Uw Europa - Advies kunt u deskundig advies krijgen over problemen in een ander EU-land met de toepassing van EU-wetgeving.

Het Enterprise Europe NetworkEnglish, dat ongeveer 600 lokale contactpuntenEnglish telt, kan via lokale ondernemingsorganisaties helpen bij de uitbouw van uw bedrijf door nieuwe markten aan te boren, een vergunning te krijgen voor nieuwe technologie, EU-financiering aan te vragen enz.