Naršymo kelias

Intelektinė nuosavybė

Atnaujinta 2011-07

Bendrovės gali apsaugoti savo intelektinę nuosavybę:

  • pramoninės nuosavybės teisėmis (patentais, naudingaisiais modeliais, dizainu, prekių ženklais, augalų veislių teisine apsauga, integrinių grandynų topografija ir geografinėmis nuorodomis), kurios turi būti registruotos kiekvienoje ES valstybėje (dizainas ir prekių ženklai taip pat gali būti registruojami ES lygmeniu);
  • autorių teisėmis, kuriomis saugomi originalūs literatūros ir meno kūriniai, muzika, televizijos laidos, programinė įranga, duomenų bazės, reklamos ir multimedijos kūriniai ir kurios autoriui priklauso automatiškai – jų nereikia oficialiai įregistruoti;
  • prekybos strategijomis – pavyzdžiui, komercinėmis paslaptimis, praktine patirtimi, konfidencialumo susitarimais arba greitos gamybos strategijomis.

Patentai – nacionalinės teisės, kurias suteikia nacionaliniai patentų biurai. Visoje ES galiojančios vienos patentų apsaugos nėra. Europos patentų biuro (EPB) išduodamas Europos patentas užtikrina nacionalinę apsaugą prašymo teikėjo pasirinktose Europos šalyse, kurios yra EPB narės. Patentinės kooperacijos sutartimi supaprastinamas tarptautinės paraiškos teikimas.

Prekės ženklo ir dizaino teisės gali būti registruojamos nacionaliniu arba Bendrijos lygmenimis. Bendrijos teises registruoja Alikantėje (Ispanija) įsikūrusi Vidaus rinkos derinimo tarnyba. Šios teisės išimtinės ir galioja visoje ES.

ES yra įsipareigojusi ginti intelektinės nuosavybės teises ir taip kovoti su klastojimu bei piratavimu, kurių mastas jau kelia nerimą ir kurie labai kenkia inovacijų diegimui, ekonomikos augimui, užimtumui ir vartotojų sveikatai bei saugai. Priklausomai nuo ES šalies teisės aktų ir suklastotų prekių šaltinio, galima kreiptis į muitinę, rinkos priežiūros (prekybos standartų) institucijas, policiją arba patentų biurus ir prekių ženklų tarnybas.

Intelektinės nuosavybės teisės vis dar daugiausiai saugomos nacionaliniais, o ne ES teisės aktais. Jas ginti kiekvienoje atskiroje ES valstybėje narėje gali būti sudėtinga ir brangu, todėl reikėtų toliau derinti apsaugos priemones.

Intelektinės nuosavybės teisės reglamentuojamos tarptautinėmis konvencijomis, kurias parengė Pasaulio prekybos organizacija ir Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija.

Interneto svetainėje „InnovAccess“ centralizuotai pateikiama informacija apie šalių teisės aktus, registravimo procedūras ir nacionalinio lygmens pagalbos priemones.

Europos Komisijos interneto svetainėje pateikiamas išsamesnis informacijos apie intelektinės nuosavybės teises internete šaltinių sąrašas.

INT pagalbos tarnyba teikia pagalbą intelektinės nuosavybės teisių klausimais tarptautinių mokslinių tyrimų projektų (visų pirma ES finansuojamų projektų) partneriams. Interneto svetainėje pateikiami dokumentai ir atsakoma į užduodamus klausimus.

Įsteigta speciali pagalbos tarnyba, kurios paskirtis – padėti ES įmonėms, kurios užsiima verslu Kinijoje arba kurioms joje iškyla su intelektinės nuosavybės teisėmis susijusių problemų.

Transatlantiniame intelektinės nuosavybės teisių portale MVĮ suteikiamos internetinės priemonės intelektinės nuosavybės teisėms daugelyje pasaulio šalių apsaugoti.

Europos įmonių tinklas teikia informaciją ir konsultacijas įmonių savininkams intelektinės nuosavybės apsaugos klausimais.

SOLVIT padeda įmonėms spręsti problemas, kylančias dėl to, kad nacionalinės valdžios institucijos netinkamai taiko ES rinkos taisykles.

Pagalba

Pagalba

Jūsų Europos patarėjas - tai specialistų konsultacijos bet kokiais su ES teise susijusiais klausimais, kurie jums iškyla kitoje ES šalyje.

Tinklas "Enterprise Europe NetworkEnglish" ir apie 600 jo vietos kontaktinių centrųEnglish per vietos verslo organizacijas padeda jums plėsti verslą ir rasti naujų rinkų, kurti arba patentuoti naujas technologijas ir gauti ES finansavimą.