Navigációs útvonal

Szellemi tulajdon

Frissítve 07/2011

A vállalkozások számos eszközzel biztosíthatják a szellemi tulajdon védelmét. Ezek lehetnek:

  • iparjogvédelmi eszközök - szabadalmak, használati minták, formatervezési minták, védjegyek, növényfajta-oltalmak, integrált áramkörök topográfiája, földrajzi árujelzők -; ezeket minden egyes EU-országban be kell jegyezni;
  • szerzői jogok - melyek az eredeti irodalmi, képzőművészeti és zenei alkotásokat, televíziós műsorokat, szoftvereket, adatbázisokat, reklámokat és multimédiás tartalmakat védik -; e jogok automatikusan, hivatalos bejegyzés nélkül keletkeznek;
  • kereskedelmi stratégiák - üzleti titok, titoktartási megállapodás, gyors termelés.

A szabadalmak országos szabadalmi hivatalok által biztosított nemzeti jogok. Az egész EU területére védelmet biztosító szabadalmi oltalom nem létezik. Az Európai Szabadalmi Hivatalhoz (EPO) benyújtott európai szabadalmi bejelentés azokban az európai államokban biztosít országos oltalmat, amelyek az EPO tagjai, és amelyeket a szabadalmat bejelentő kiválaszt. A Szabadalmi Együttműködési Szerződés a szabadalom elnyerését teszi egyszerűbbé abban az esetben, ha egy találmányt több országban kívánnak szabadalmaztatni.

A közösségi védjegy és formatervezésiminta-oltalom bejegyzésére tagállami vagy közösségi szinten kerülhet sor. A közösségi oltalmat a spanyolországi Alicantéban működő Belső Piaci Harmonizációs Hivatal jegyzi be. Ez az oltalom kizárólagos és az EU egész területén érvényes.

Az EU elkötelezetten küzd a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok érvényesítéséért és a mára aggasztó méreteket öltő, az innovációt, a növekedést, a foglalkoztatást, a fogyasztók biztonságát és egészségét veszélyeztető hamisítás és kalózkodás ellen. Az uniós ország jogszabályaitól és a hamisított áruk forrásától függően a következő hatóságokhoz lehet fordulni: vámhivatal, piacfelügyelet (kereskedelmi előírások), rendőrség, szabadalmi és védjegyhivatalok.

A szellemi tulajdonjogokat még ma is főleg tagállami, nem pedig uniós jogszabályok védik. E jogok védelmének biztosítása az egyes tagállamokban bonyolult és költséges folyamat, ezért e téren további harmonizációra van szükség.

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat a Kereskedelmi Világszervezetnek és a Szellemi Tulajdon Világszervezetének égisze alatt létrejött nemzetközi egyezmények szabályozzák.

Az InnovAccess weboldalán egy helyen megtalálhatók mindazok a nemzeti jogszabályok és eljárások, amelyeket az egyes EU-tagállamok a szellemi tulajdon oltalmával kapcsolatosan alkalmaznak.

Az Európai Bizottság honlapján további listát talál a világhálón elérhető olyan forrásokról, amelyek a szellemi tulajdonról szólnak.

Az IPR Helpdesk nemzetközi kutatási projektekben (mindenekelőtt az EU által támogatott projektekben) részt vevő partnerek számára nyújt tanácsadást és biztosít háttéranyagokat a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal kapcsolatban.

A Kínával üzleti kapcsolatban álló vagy ott szellemi tulajdonjogi vitákba bonyolódott európai vállalkozásokat külön erre a célra létrehozott támogatási szolgálat segíti.

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmével foglalkozó Transzatlanti portál online eszközöket bocsát a kkv-k rendelkezésére, amelyekkel a világ számos országában megvédhetik szellemi tulajdonhoz fűződő jogaikat.

Az Enterprise Europe Network tájékoztatással és tanácsadással áll a szellemi tulajdon védelme iránt érdeklődő vállalkozók rendelkezésére.

A SOLVIT segít a vállalkozásoknak megoldani azokat a problémáikat, amelyek abból adódnak, hogy valamely tagállami hatóság helytelenül alkalmazza az európai uniós piaci jogszabályokat.

Segítség/tanácsadás

Segítség/tanácsadás

Az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat szakértő munkatársai felvilágosítást nyújtanak minden olyan, az uniós joggal kapcsolatos kérdésben, amellyel a más EU-országba utazó, illetve ott élő vagy dolgozó uniós polgárok szembesülhetnek.

Az Enterprise Europe NetworkEnglish és annak mintegy 600 helyi kapcsolattartó pontjaEnglish a helyi üzleti szervezetekkel együttműködve segíti Önt abban, hogy bővítse vállalkozását, tevékenységét kiterjessze új piacokra, új technológiákat szerezzen be vagy adjon tovább, illetve uniós finanszírozásban vagy támogatásokban részesüljön.