Navigointipolku

Teollis- ja tekijänoikeudet

Päivitetty 07/2011

Yritysten teollisen omaisuuden suojana voivat olla

  • teollisoikeudet – patentit, hyödyllisyysmallit, mallit, tavaramerkit, kasvinjalostajan oikeudet, integroitujen piirien piirimallit sekä maantieteelliset merkinnät – jotka on rekisteröitävä kussakin EU-maassa erikseen (mallit ja tavaramerkit voidaan rekisteröidä myös EU:n tasolla).
  • tekijänoikeudet, jotka kattavat alkuperäiset kirjalliset teokset ja taideteokset, musiikkiteokset, televisiolähetykset, ohjelmistot, tietokannat, mainosteokset ja multimediateokset ja jotka kuuluvat tekijälle automaattisesti ilman muodollista rekisteröintiä.
  • kaupalliset strategiat, kuten liikesalaisuudet, tietotaito, salassapitosopimukset tai nopea tuotanto.

Patentit ovat kansallisia oikeuksia, jotka myöntää kansallinen patenttivirasto. Koko EU:n kattavaa yhtenäistä patenttisuojaa ei ole olemassa. Euroopan patenttivirastolta (EPO) haettava eurooppapatentti takaa kansallisen suojan hakijan valitsemissa EPOn jäsenmaissa. Patenttiyhteistyösopimus (PCT) yksinkertaistaa kansainvälistä patenttisuojan hakemista.

Tavaramerkki- ja mallisuojaoikeudet voidaan rekisteröidä joko yksittäisessä jäsenvaltiossa tai EU:n tasolla. EU:n tason yhteisötavaramerkin ja yhteisömallin oikeudet rekisteröidään sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa, joka sijaitsee Alicantessa Espanjassa. Nämä ovat yksinoikeuksia ja voimassa kaikkialla EU:ssa.

EU on sitoutunut sitotunut noudattamaan teollis- ja tekijänoikeuksia sekä torjumaan väärentämistä ja piratismia. Väärentäminen ja piratismi ovat lisääntyneet hälyttävästi, millä on merkittävä vaikutus innovointiin, kasvuun, työllisyyteen ja kuluttajien terveyteen ja turvallisuuteen. Kunkin EU-maan lainsäädännöstä ja väärennettyjen tavaroiden alkuperästä riippuen väärennysasioissa on käännyttävä jonkin seuraavista viranomaisista puoleen: tulli, markkinavalvontaviranomainen (kaupan standardit), poliisi tai patentti- ja tavaramerkkivirastot.

Teollis- ja tekijänoikeudet suojataan edelleen pääasiassa valtioiden omassa lainsäädännössä, ei EU-lainsäädännössä. Niiden puolustaminen kussakin EU-maassa erikseen voi osoittautua hankalaksi ja kalliiksi, joten suojan yhtenäistäminen on toivottavaa.

Teollis- ja tekijänoikeuksista on määrätty kansainvälisissä yleissopimuksissa, joita ovat laatineet Maailman kauppajärjestö sekä Maailman henkisen omaisuuden järjestö.

InnovAccess -verkkosivuilla on keskitetysti tietoa valtioiden lainsäädännöistä, rekisteröintimenettelyistä ja tukitoimista.

Euroopan komission verkkosivuilla on luettelo teollis- ja tekijänoikeuksia koskevista online-tietolähteistä.

IPR helpdesk -neuvontapalvelu tarjoaa apua teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä kansainvälisten tutkimushankkeiden (erityisesti EU:n rahoittamien hankkeiden) yhteistyökumppaneille. Sivustolle kootun aineiston lisäksi neuvontapalvelussa vastataan käyttäjien esittämiin kysymyksiin.

Erityinen neuvontapalvelu on perustettu auttamaan EU:n yrityksiä, jotka harjoittavat liiketoimintaa Kiinassa tai jotka ovat kohdanneet siellä ongelmia teollis- ja tekijänoikeusasioissa.

Transatlanttinen teollis- ja tekijänoikeusportaali tarjoaa pk-yrityksille online-välineitä teollis- ja tekijänoikeuksien suojeluun lukuisissa maissa.

Enterprise Europe Network tarjoaa yrittäjille tietoa ja neuvoja teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamisesta.

SOLVIT-verkosto auttaa yrityksiä, jos kansalliset viranomaiset soveltavat EU:n sisämarkkinalainsäädäntöä virheellisesti.

Apua ja neuvoja

Apua ja neuvoja

Sinun Eurooppasi -neuvonta antaa oikeudellista asiantuntijaneuvontaa, jos joudut selvittämään kysymyksiä, jotka liittyvät EU-lainsäädännön soveltamiseen jossakin EU-maassa.

Enterprise Europe Network English ja sen lähes 600 paikallista yhteyspistettäEnglish auttavat paikallisten yritysjärjestöjen välityksellä yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä uusilla markkinoilla, uuden teknologian hankinnassa ja lisensoinnissa sekä EU-rahoituksen hakemisessa.