Sti

Beskyttelse af intellektuel ejendom

Opdateret 07/2011

Virksomheder kan beskytte deres intellektuelle ejendom ved hjælp af:

  • industrielle ejendomsrettigheder – patenter, brugsmodeller, design, varemærker, sortsbeskyttelser og geografiske betegnelser – som skal registreres i hvert enkelt EU-land (design og varemærker kan også registreres på EU-plan)
  • ophavsrettigheder til originale litterære og kunstneriske værker, musik, tv-programmer, software, databaser, reklamer og multimedieproduktioner – tildeles automatisk uden nogen formel registrering
  • virksomhedsstrategier – f.eks. forretningshemmeligheder, knowhow, fortrolighedsklausuler eller hurtig produktion.

Patenter gælder i ét land og udstedes af nationale patent- og varemærkekontorer. Der findes ingen ensartet procedure for hele EU. Hvis der søges om et EU-patent hos Den Europæiske Patentorganisation (EPO), opnår man beskyttelse i de europæiske lande, der er medlemmer af EPO og valgt af ansøgeren. Via det internationale patentsamarbejde (Patentsamarbejdstraktaten) er det blevet lettere at søge patent i mange lande samtidig.

Varemærker og design kan registreres på nationalt plan eller EU-plan. EU-rettigheder registreres af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked i Alicante i Spanien. Der er tale om enerettigheder, som gælder i hele EU.

EU har forpligtet sig til at håndhæve intellektuelle ejendomsrettigheder og bekæmpe forfalskning og piratkopiering – som nu har nået et foruroligende omfang med betydelige konsekvenser for innovation, vækst, beskæftigelse og forbrugernes sundhed og sikkerhed. Afhængigigt af EU-landets lovgiving og kilden til de forfalskede varer kan man henvende sig til de myndigheder, der er ansvarlige for told, markedstilsyn (handelsstandarder), politiet eller patent- og varemærkekontorerne.

Intellektuelle ejendomsrettigheder beskyttes stadig hovedsageligt af national lovgivning snarere end EU-lovgivning. Det kan være dyrt og kompliceret at beskytte sine rettigheder i hvert enkelt EU-land, så derfor er yderligere harmonisering ønskeligt.

Intellektuelle ejendomsrettigheder reguleres af internationale konventioner på initiativ af Verdenshandelsorganisationen (WTO) og Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret.

InnovAccess-webstedet kan du finde centraliserede oplysninger om den nationale lovgivning og registreringsprocedurerne i forskellige lande.

Europa-Kommissionens websted indholder desuden en liste over onlineressourcer om intellektuel ejendomsret.

IPR-Helpdesken giver partnere i internationale forskningsprojekter (navnlig projekter med EU-støtte) råd og vejledning om intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder telefonisk rådgivning og dokumentation.

Der er oprettet en særlig helpdesk, som hjælper EU-virksomheder, der laver forretninger i Kina, og som er stødt på problemer med intellektuelle ejendomsrettigheder.

Den transatlantiske portal for intellektuel ejendomsret giver SMV'er onlineværktøjer til at beskytte deres intellektuelle ejendomsrettigheder i mange lande verden over.

Enterprise Europe Network oplyser og vejleder virksomheder om beskyttelse af intellektuel ejendom.

SOLVIT hjælper virksomhederne med problemer, der skyldes, at de nationale myndigheder anvender EU's markedsregler forkert.

Hjælp og rådgivning

Hjælp og rådgivning

Dit Europa - Råd og vink er en kilde til ekspertrådgivning om de problemer, du støder på i et andet EU-land vedrørende EU-lovgivning.

Netværket "Enterprise Europe NetworkEnglish" og dets omkring 600 lokale kontaktpunkterEnglish arbejder gennem lokale virksomhedsorganisationer for at hjælpe dig med at udvikle din virksomhed på nye markeder, anskaffe eller få licens til ny teknologi og skaffe EU-finansiering.