Navigačný riadok


Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom

Slovensko

Výskum

Aktualizované 04. 2010

Zákonné požiadavky

V súlade s Lisabonskou stratégiou by výdavky EÚ na výskum a vývoj mali do roku 2010 predstavovať 3 % HDP. Slovensko preto vyzýva podniky, aby investovali do výskumu a inovácií, a tak podporovali rast a zamestnanosť.

Reformné kroky Slovenskej republiky v procese premeny spoločnosti a ekonomiky založených na vedomostiach a smerom k udržateľnému rozvoju uvádza Modernizačný program Slovensko 21, resp. Národný program reforiem na roky 2008-2010.

V porovnaní s inými krajinami EÚ vynakladá Slovenská republika na výskum a vývoj jednu z najnižších súm. Prostriedky EÚ sa preto použijú na podporu vedy a technológií a zabezpečenie úspešnej dlhodobej národnej politiky vedy a technológií.

Orgány v oblasti výskumu a vývoja

Za výskum zodpovedá Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, ktoré je v súlade so zákonom o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja, riadiacim orgánom pre operačné programy Vzdelávanie a Výskum a vývoj.

             Slovenská akadémia vied   na sústreďuje na rozvoj vedy, vzdelávania, kultúry a ekonómie.

Stimuly

Podmienky poskytovania stimulov pre výskum a vývoj podnikateľom, s cieľom zvýšiť úroveň výskumu a vývoja upravuje zákon o stimuloch pre výskum a vývoj

Cieľom poskytovania stimulov je :

 •  poskytnúť podnikateľom štátnu podporu pre rozvoj nimi vykonávaného výskumu a vývoja,
 •  rozšíriť personálne kapacity v oblasti výskumu a vývoja
 •  zvýšiť objem finančných prostriedkov podnikateľskej sféry vložených do výskumu a vývoja.

Stimuly môžu byť:

Priame - dotácia zo štátneho rozpočtu na:

 • podporu základného výskumu alebo aplikovaného výskumu alebo experimentálneho vývoja
 •  vypracovanie štúdie realizovateľnosti projektu,
 •  zabezpečenie ochrany priemyselného vlastníctva
 • dočasné pridelenie vysokokvalifikovaného zamestnanca výskumu a vývoja

Nepriame - úľava na dani z príjmov.

Poskytovateľom stimulov je ministerstvo školstva a ministerstvo financií.

Preplácanie DPH

MŠ vypracovalo návrh na možnosti preplácania DPH z prostriedkov štátneho rozpočtu na riešenie projektov 7. rámcového programu pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity.

Inovácie spolu s výskumom a vývojom sú zásadné pre rozvoj podnikov a udržanie ich konkurencieschopnosti.

Duševné vlastníctvo musí byť pod ochranou, aby sa podporoval výskum.

Administratívne postupy

Žiadosť o stimuly

Podľa zákona o stimuloch je možné poskytnúť stimuly na výskum a vývoj právnickej osobe, ktorá je podnikateľom, maximálne na tri roky.

 •  mikropodnikateľ,
 •  malý podnikateľ,
 • stredný podnikateľ s menej ako 250 zamestnancami, s ročným obratom nižším ako 50 miliónov eur, alebo s majetkom v hodnote menej ako 43 miliónov eur,
 •  veľký podnikateľ s viac ako 250 zamestnancami, s vyšším obratom ako 50 miliónov eur, alebo s majetkom vo vyššej hodnote ako 43 miliónov eur.

Podmienky poskytnutia stimulov

Žiadateľ o stimuly je povinný splniť tieto podmienky:

 • z vlastných prostriedkov vytvoriť nové pracovisko, ktoré bude najmenej 5 rokov po skončení poskytovania stimulov zamerané na vykonávanie výskumu a vývoja
 • z vlastných prostriedkov rozšíriť existujúce pracovisko zamerané na výskum a vývoj po dobu najmenej piatich rokov po skončení poskytovania stimulov a najmenej päť rokov nezníži výdavky, ktoré vynakladal z vlastných prostriedkov pred poskytnutím stimulov.

Minimálne oprávnené náklady na projekt základného výskumu sú :

 • 1 milión eur pre veľkého podnikateľa
 • 0,5 milióna eur pre stredného podnikateľa
 • 0,25 milióna eur pre malého podnikateľa a mikropodnikateľa

Minimálne oprávnené náklady na projekt aplikovaného výskumu, alebo experimentálneho vývoja sú :

 • 3,5 milióna eur pre veľkého podnikateľa
 • 2,5 milióna eur pre stredného podnikateľa
 • 1,5 milióna eur pre malého podnikateľa a mikropodnikateľa

Získanie oprávnení

Podmienkou poskytnutia účelových finančných prostriedkov štátneho rozpočtu pre organizácie výskumu a vývoja, je získanie certifikátu.

Hodnotiteľská komisia posudzuje splnenie týchto predpokladov:

Registrácia ako súkromný vedecko-výskumný pracovník alebo vedecká inštitúcia

Na základe hodnotenia spôsobilosti získava  právnická osoba alebo fyzická osoba  osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj a tým oprávnenie uchádzať sa o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Osvedčenie vydáva a odníma minister školstva na základe návrhu komisie pre hodnotenie.

Predkladanie ponúk

Vedecká grantová agentúra VEGA zabezpečuje vzájomne koordinovaný postup pri výbere a hodnotení projektov základného výskumu riešených na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov SAV.

Finančné nástroje na Slovensku podporujú výskum a vychádzajú z medzinárodnej spolupráce, ktorú riadi Agentúra na podporu výskumu a vývoja. Na internetovej stránke agentúry sú k dispozícii usmernenia ku každej výzve, ako aj systém na predkladanie projektov online.

Návrhy alebo žiadosti projektu sa podávajú cez elektronický systém. Návrh alebo žiadosť sa môže podať len pre práve otvorené výzvy.

Informačné zdroje

             Centrum vedecko-technických informácií SR   ponúka špecializovanú vedeckú knižnicu a zameriava sa na všetky sféry technológií, ako aj na vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied. Centrum prevádzkuje centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie.

Aj výskum je úzko prepojený so vzdelávacími ustanovizňami a rozvojom spolupráce a mobility medzi vzdelávacími a vedeckými inštitúciami.

Programy

           Štátna pomoc   - uchádzať sa môžu právnické osoby zapojené do výskumu, resp. vývoja alebo právnické osoby usilujúce sa o spoluprácu na výskume s výskumnou organizáciou. Uvedený odkaz obsahuje formulár pre uchádzačov, ktorí môžu požiadať o pomoc.

           Ďalšie finančné nástroje   sú naviazané na podporu vysokoškolského výskumu, interného výskumu a rôzne vedecko-technologické ocenenia.

Cieľom operačného programu Výskum a vývoj je zefektívniť systém podpory pre výskum a vývoj, zvýšiť potenciál Slovenskej republiky v oblasti výskumu a vývoja a podporovať aplikáciu výskumu a vývoja v praxi.

           Národná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ   je sprostredkovateľským orgánom pre operačné programy Výskum a vývoj a Vzdelávanie.

Nadácia European Science Foundation (ESF) vytvorila program European Collaborative Research Scheme (EUROCORES). Podporuje kolaboratívny výskum a spoluprácu v rôznych vedeckých odvetviach. Programy Research Networking Programmes sa snažia o zvýšenie úrovne domáceho výskumu prostredníctvom intenzívnej spolupráce na európskej úrovni.

Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Kontaktujte podnikateľskú organizáciu vo svojom okolí

EÚ prevádzkuje sieťDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) miestnych podnikateľských organizácií vo väčšine členských štátov EÚEnglish, ktoré vám môžu pomôcť.

Vyberte krajinu a mesto a napíšte nám svoju otázku.

Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.

Krajina

Belgicko

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvátsko

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francúzsko

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grécko

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Holandsko

Den Haag

Nieuwegein

Írsko

Dublin

Litva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nórsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poľsko

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalsko

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rakúsko

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Koper

Ljubljana

Maribor

Španielsko

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Taliansko

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Tu napíšte svoju správu *

* povinné polia (uveďte požadované údaje)