Navigačný riadok

Aktualizované 01/2016

O tejto webovej lokalite

Vaša Európa je webová lokalita EÚ, ktorej cieľom je uľahčiť riešenie rôznych situácií, ak sa nachádzate v inom členskom štáte EÚ , a to bez zbytočných nepríjemností a byrokratických prieťahov.

Môže ísť o zmenu pobytu, život, štúdium, prácu, nakupovanie alebo jednoducho cestovanie v zahraničí. V prípade spoločností, napríklad podnikanie v inom štáte.

Ako občan EÚ alebo občan Islandu, Lichtenštajnska a Nórska máte v týchto situáciách určité práva. Ak však krajina doposiaľ neuplatnila príslušné právne predpisy EÚ v celom rozsahu, môže sa stať, že vám ich niekedy nepriznajú automaticky.

Aké informácie nájdete na tejto webovej lokalite?

Vaša Európa ponúka:

  • informácie o vašich základných právach podľa právnych predpisov EÚ;
  • informácie o tom, ako sa tieto práva uplatňujú v jednotlivých krajinách (ak tieto informácie vnútroštátne orgány poskytli);
  • možnosť bezplatne sa skontaktovať e-mailom alebo telefonicky s asistenčnými službami EÚ, ktoré vám poskytnú personalizované a podrobné poradenstvo a pomoc.

Krajiny resp. občania, ktorých sa tieto práva týkajú

Informácie na tejto webovej lokalite sú určené v prvom rade štátnym príslušníkom krajín EÚ a ich rodinným príslušníkom (vrátane rodinných príslušníkov, ktorí nie sú občanmi EÚ).

Vo väčšine prípadov sa práva uvedené na portáli Vaša Európa uplatňujú vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku.

V niektorých prípadoch platia aj vo Švajčiarsku, ktoré síce podpísalo určité zmluvy s EÚ, avšak nie s ostatnými krajinami.

Na každej stránke portálu Vaša Európa nájdete presne uvedené, na ktoré krajiny alebo štátnych príslušníkov sa dané informácie vzťahujú.

Medzi členské štáty EÚ patria:

 

Belgicko

Fínsko

Luxembursko

Rumunsko

Bulharsko

Francúzsko

Maďarsko

Slovensko

Česká republika

Grécko

Malta

Slovinsko

Chorvátsko

Holandsko

Nemecko

Španielsko

Cyprus

Írsko

Poľsko

Spojené kráľovstvo

Dánsko

Litva

Portugalsko

Švédsko

Estónsko

Lotyšsko

Rakúsko

Taliansko

O autoroch portálu

Informácie na portáli Vaša Európa poskytujú príslušné útvary  Európskej komisie a sú doplnené údajmi orgánov jednotlivých členských štátov.

Webová lokalita má dve časti:

  • občania, ktorú spravuje GR Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP English
  • podniky, ktorú spravuje GR Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP English

V časti venovanej občanom nájdete reálne príklady zo života občanov EÚ. Mená a štátne príslušnosti sú však fiktívne.

Dostupné jazyky

Portál Vaša Európa poskytuje informácie vo všetkých úradných jazykoch EÚ a časť o podnikoch je dostupná aj v nórčine.

Môže sa stať, že v dôsledku prebiehajúceho prekladu nebudú niektoré informácie v určitom okamihu prístupné vo vami zvolenom jazyku.

Ak je to možné, informácie týkajúce sa konkrétnych krajín sa poskytujú v úradnom jazyku príslušnej krajiny a v angličtine.

Európska komisia nezodpovedá za jazykovú politiku externých webových lokalít.

Odkazy na portál Vaša Európa

V prípade, ak chcete vytvoriť odkaz na portál Vaša Európa, mali by ste dodržať tieto pravidlá pre vytváranie odkazov:

  • neuvádzajte, že portál Vaša Európa je platený alebo vyhradený len pre obmedzený okruh používateľov;
  • nezobrazujte portál Vaša Európa v rámčeku nachádzajúcom sa na inej lokalite;
  • nevytvárajte dojem, že inštitúcie EÚ schvaľujú alebo podporujú ciele alebo obsah hostiteľskej webovej lokality alebo organizácie, ktorá ju spravuje.

Pravidelne overujeme, či sú odkazy na našu webovú lokalitu v súlade s týmito pravidlami.

Propagácia portálu Vaša Európa

Ak chcete prispieť k propagácii portálu Vaša Európa, môžete využiť naše viacjazyčné propagačné materiály English .

Ochrana osobných údajov

Portál Vaša Európa dodržiava politiku ochrany súkromia používateľov a pravidlá o ochrane osobných údajov, ktorými sa riadi webová lokalita Europa.

Ak využijete pomoc asistenčných služieb dostupných prostredníctvom portálu Vaša Európa, budú vám poskytnuté informácie o ich osobitných podmienkach ochrany osobných údajov.

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

ÁnoNie

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo