Naršymo kelias

Siųsti draugams 
		Skelbti „Facebook“
	
		„Twitter“
	
		Bendrinti „Google+“
	
		Skelbti „linkedIn“
Mūsų žinutės tinkle 
		Mūsų žinutės tinkle „Twitter“
	
		Mūsų žinutės tinkle „Facebook“

Apie svetainę

Jūsų Europa“ – tai ES svetainė, skirta padėti jums kitose Europos šalyse išvengti nepatogumų ir biurokratizmo.

Šioje svetainėje pateiktos žinios jums gali praversti persikraustant į kitą šalį, joje gyvenant, studijuojant, dirbant, apsiperkant ar tiesiog keliaujant, o jei esate įmonė, – užsiimant verslu užsienyje.

Kaip ES, Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos pilietis, šiose srityse turite tam tikrų teisių. Bet jų gali būti ne visada paisoma, kai šalis dar nėra visapusiškai įgyvendinusi atitinkamų ES teisės aktų.

Kokios informacijos rasite svetainėje Jūsų Europa?

Portale „Jūsų Europa“ teikiama:

  • informacijos apie savo pagrindines teises, garantuojamas pagal ES teisę,
  • kaip šios teisės įgyvendinamos kiekvienoje šalyje (jei tų šalių nacionalinės institucijos pateikė informaciją),
  • ES pagalbos tarnybų kontaktinius duomenis – į jas galite nemokamai kreiptis e. paštu arba telefonu ir gauti jūsų poreikiams labiau pritaikytos pagalbos bei patarimų.

Kurių šalių informacija pateikiama?

Šioje svetainėje pateikta informacija skirta visų pirma ES piliečiams ir jų šeimoms (taip pat šeimos nariams iš ES nepriklausančių šalių).

Dauguma atvejų svetainėje „Jūsų Europa“ aprašytas ES teises turi visų ES valstybių narių, Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos piliečiai.

Kai kurios ES teisės galioja ir Šveicarijoje, bet ne visos, nes Šveicarija su ES yra susitarusi tik dėl dalies nuostatų.

Kiekviename svetainės „Jūsų Europa“ puslapyje yra tiksiai nurodyta, kurioms šalims ir kurių šalių piliečiams taikoma jame pateikta informacija.

ES šalys:

Airija

Graikija

Lenkija

Rumunija

Austrija

Ispanija

Lietuva

Slovakija

Belgija

Italija

Liuksemburgas

Slovėnija

Bulgarija

Jungtinė Karalystė

Malta

Suomija

Čekija

Kipras

Nyderlandai

Švedija

Danija

Kroatija

Portugalija

Vengrija

Estija

Latvija

Prancūzija

Vokietija

Svetainės autoriai

Informaciją apie svetainę „Jūsų Europa“ teikia atitinkami Europos Komisijos padaliniai, o jiems padeda kiekvienos susijusios šalies institucijos.

Svetainę sudaro 2 dalys:

  • piliečiams – ją tvarko Vidaus rinka, pramonė, verslumas ir MVĮ GD English
  • įmonėms – ją tvarko Vidaus rinka, pramonė, verslumas ir MVĮ GD English

Piliečiams skirtoje dalyje pateikiami tikra ES piliečių patirtimi grindžiami pavyzdžiai. Visi vardai ir pilietybės išgalvoti.

Kalbos

Svetainės „Jūsų Europa“ informacija teikiama visomis oficialiosiomis ES kalbomis, o įmonėms skirta dalis išversta dar ir į norvegų kalbą.

Tačiau kartais gali atsitikti, kad informacijos savo pasirinkta kalba nerasite, nes ji dar verčiama.

Informacija apie konkrečias šalis, kai tik įmanoma, bus teikiama tos šalies oficialiąja (-osiomis) kalba (-omis) ir anglų kalba.

Europos Komisija nėra atsakinga už išorės svetainių kalbų politiką.

Nuorodos į svetainę „Jūsų Europa“

Teikdami nuorodas į svetainę „Jūsų Europa“ turėtumėte laikytis toliau išdėstytų nuostatų.

  • Nesudarykite įspūdžio, kad svetainė „Jūsų Europa“ yra mokama ar uždara.
  • Neteikite svetainės „Jūsų Europa“ puslapių rėmeliuose kitoje svetainėje.
  • Nesudarykite įspūdžio, kad ES institucijos pritaria svetainės, kurioje įdėta nuoroda į svetainę „Jūsų Europa“, arba ją tvarkančios organizacijos tikslams ar turiniui arba juos remia.

Mes reguliariai tikriname, ar jūsų nuorodos į šią svetainę šias nuostatas atitinka.

Svetainės „Jūsų Europa“ reklama

Jei pageidaujate reklamuoti svetainę „Jūsų Europa“, galite naudotis mūsų reklamos medžiaga įvairiomis kalbomis English.

Privatumo politika

Svetainėje Jūsų Europa gerbiamas naudotojų privatumas ir jai taikomos portalo Europa duomenų apsaugos taisyklės.

Jei kreipsitės į svetainėje Jūsų Europa nurodytas pagalbos tarnybas, būsite informuotas apie jų privatumo politiką.