Navigatsioonitee

Ajakohastatud 01/2016

Selle saidi kohta

Teie Euroopa on ELi veebisait, mis on loodud selleks, et aidata kaasa teie ettevõtmistele teistes Euroopa riikides , vältides tarbetuid ebamugavusi ja bürokraatiat.

See võib tähendada kolimist, elamist, õppimist, töötamist, ostude tegemist või lihtsalt välismaal reisimist. Või ettevõtjana välismaal ettevõtlusega tegelemist.

ELi (või Islandi, Liechtensteini või Norra) kodanikuna on teil kõnealustes valdkondades teatavad õigused. Kuid neid ei pruugita täielikult järgida, kui asjaomane riik ei ole asjakohast ELi õigust täielikult rakendanud.

Milline teave on esitatud käesoleval veebisaidil?

Teie Euroopa pakub:

  • teavet teie põhiõiguste kohta ELi õiguse alusel;
  • kuidas neid õigusi igas liikmesriigis rakendatakse (kui liikmesriikide asutused on asjakohase teabe esitanud);
  • ELi abiteenistuste tasuta e-posti või telefonikontakti, et saada isiklikumat või üksikasjalikumat abi ja nõuandeid.

Hõlmatud riigid / kodakondsused

Käesoleval veebisaidil esitatud teave on peamiselt suunatud ELi kodanikele ja nende peredele (sealhulgas ka kolmandatest riikidest pärit pereliikmetele).

Enamikel juhtudel kehtivad veebisaidil Teie Euroopa kirjeldatud ELi õigused kõigi ELi liikmesriikide (lisaks ka Islandi, Liechtensteini ja Norra) puhul.

Mõnikord kehtivad ELi õigused ka Šveitsi puhul, kuid mitte alati, kuna Šveits on ühinenud vaid teatavate ELi korraldustega.

Igal veebisaidi Teie Euroopa leheküjel on konkreetselt märgitud, milliste riikide või kodanike suhtes sellel esitatud teave kehtib.

ELi liikmesriigid on:

 

Austria

Itaalia

Malta

Slovakkia

Belgia

Kreeka

Poola

Sloveenia

Bulgaaria

Küpros

Portugal

Soome

Eesti

Läti

Prantsusmaa

Taani

Hispaania

Leedu

Rootsi

Tšehhi Vabariik

Horvaatia

Luksemburg

Rumeenia

Ühendkuningriik

Iirimaa

Madalmaad

Saksamaa

Ungari

Saidi autorid

Veebisaidil Teie Euroopa oleva teabe esitavad Euroopa Komisjoni asjakohased talitused ja seda täiendab hõlmatud liikmesriikide asutuste poolt esitatud teave.

Veebisait koosneb kahest osast:

  • kodanikud, mida haldab Finantsstabiilsus, finantsteenused ja kapitaliturud peadirektoraat English
  • ettevõtted, mida haldab Finantsstabiilsus, finantsteenused ja kapitaliturud peadirektoraat English

Kodanikele mõeldud osas esitatakse ELi kodanike igapäevaelu kogemustel põhinevaid näiteid. Kõik nimed ja rahvused on fiktiivsed.

Keeled

Veebisaidil Teie Euroopa esitatakse teave kõigis ELi ametlikes keeltes ning ettevõtetele mõeldud osa on kättesaadav ka norra keeles.

Siiski on teatavatel juhtudel ning teatava teema puhul võimalik, et teie eelistatud keeleversioon ei ole kättesaadav (nende tõlkimine on veel pooleli).

Riigipõhine teave esitatakse võimalusel asjaomase riigi ametlikus keeles (ametlikes keeltes) ja inglise keeles.

Euroopa Komisjon ei vastuta väliste veebisaitide keelepoliitika eest.

Veebisaidile Teie Euroopa viitamine

Kui viitate veebisaidile Teie Euroopa, järgige palun sellealaseid põhimõtteid:

  • ärge esitage veebisaiti Teie Euroopa tasulise või ainuõigusliku veebisaidina;
  • ärge esitage veebisaiti Teie Euroopa mõne teise veebisaidi hallatavas raamistikus;
  • ärge jätke muljet, et ELi institutsioonid kiidavad heaks või toetavad asjaomase veebilehe eesmärke või sisu või kõnealust veebilehte haldavat organisatsiooni.

Kontrollime korrapäraselt, kas meie veebisaidile viitavad lingid vastavad asjaomastele nõuetele.

Teie Euroopa reklaamimine

Kui soovite reklaamida veebisaiti Teie Euroopa, saate kasutada meie mitmekeelset reklaammaterjali English .

Isikuandmete kaitse

Veebisaidil Teie Euroopa järgitakse portaali Europa kasutaja isikuandmete kaitse põhimõtteid ja andmekaitse eeskirju.

Kui kasutate veebisaidi Teie Euroopa kaudu juurdepääsetavaid abiteenistusi, teavitatakse teid üksikasjalikult nende isikuandmete kaitse põhimõtetest.

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded