Navigačný riadok

Ako sa opýtať

 

Ako sa opýtať

Sú dve možnosti:
  • online prostredníctvom elektronického formulára
  • telefonicky na bezplatnom telefónnom čísle (*) informačnej služby EUROPE DIRECT 00800 6 7 8 9 10 11 z celej EÚ.

    (*) na určité hovory sa môžu vzťahovať obmedzenia – Viac informácií

Odpoveď vo vašom jazyku by ste mali získať do jedného týždňa.

... Doručovanie odpovedí

Opäť existujú dve možnosti:
  • prostredníctvom e-mailu

    Ak ste odpoveď nezískali do jedného týždňa, kontaktujte nás na youreuropeadvice@ec.europa.eu. Túto emailovú adresu však nepoužívajte na zasielanie otázok;
  • telefonicky

    Pokúsime sa vás zastihnúť telefonicky trikrát v priebehu týždňa po doručení vašej otázky. Ak v tomto období nebudeme úspešní, pošleme vám odpoveď e-mailom (ak nám poskytnete svoju e-mailovú adresu).