Mogħdija tan-navigazzjoni

Biex tagħmel mistoqsija

 

Biex tagħmel mistoqsija...

Għandek 2 għażliet:
  • onlajn, permezz tal-formola web
  • Ċempel EUROPE DIRECT, is-servizz ta' informazzjoni ġenerali tal-UE, fuq il-numru tat-telefown bla ħlas(*) 00800 6 7 8 9 10 11 minn kullimkien fl-UE

    (*) hemm ċerti ristrizzjonijiet - Iktar informazzjoni

B'mod jew bl-ieħor, għandek tirċievi tweġiba fil-lingwa tiegħek fi żmien ġimgha.

... Tirċievi t-tweġiba tiegħek

Għal darb'oħra għandek 2 għażliet:
  • posta elettronika

    Jekk ma tasallekx tweġiba fi żmien ġimgħa kkuntattjana fuq youreuropeadvice@ec.europa.eu, iżda tużax dan l-indirizz email biex tibgħat mistoqsija.
  • telefown

    Nippruvaw inċemplulek sa 3 darbiet fil-ġimgħa wara l-intervent tiegħek. Jekk sa dak iż-żmien inkunu għadna ma qbadnikx, imbagħad nibagħtulek tweġiba permezz tal-email (jekk tkun tajtna indirizz email fil-korrispondenza tiegħek).