Navigatsioonitee

Pätingu esitamine

Päringu esitamine...

Teil on 2 võimalust:
  • Internetis, kasutades selleks veebipõhist vormi;
  • helistades mis tahes ELi paigast ELi üldisele teabeteenistusele EUROPE DIRECT tasuta (*) telefoninumbril 00800 6 7 8 9 10 11.

    (*) kohaldatakse teatavaid piiranguid – Tutvuge lähemalt

Mõlemal juhul peaksite ühe nädala jooksul oma emakeeles vastuse saama.

... Vastuse saamine

Ka siin on 2 võimalust:
  • e-post

    Kui te ei ole nädala jooksul vastust saanud, siis võtke meiega ühendust aadressil youreuropeadvice@ec.europa.eu, kuid ärge kunagi kasutage seda e-posti aadressi päringu esitamiseks.
  • telefon

    Teie päringu esitamisele järgneval nädalal teeme kuni kolm katset teid telefoni teel kätte saada. Kui see ei õnnestu, saadame vastuse e-postiga (kui olete andnud meile oma e-posti aadressi).