Eiropas Savienības budžeta līdzekļi palīdz īstenot projektus, kas uzlabo Eiropas iedzīvotāju dzīvi. Uzziniet vairāk par īstenotajiem projektiem!