Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Välkommen

EU:s institutionskatalog Whoiswho

Var hittar jag kontaktuppgifter till Europeiska utrikestjänstens styrelse? Vem har hand om information och kommunikation hos Europeiska datatillsynsmannen? Hur får jag tag i en viss person?

Börja med att titta här i EU Whoiswho – EU:s elektroniska institutionskatalog över de europeiska institutionernas, organens och byråernas avdelningar och chefer. Du kan söka på alla EU-språk.

Det finns tre sätt att söka på:

EU Whoiswho har nyligen förbättrats så att du lättare ska kunna hitta rätt. Den nya sökfunktionen föreslår t.ex. träffar även om du råkar stava fel. I träfflistan visas informationen direkt med klickbara webbplatser och e-postadresser. Du kan också hitta kartor med de olika EU-byggnaderna.

Institutionskatalogen finns inte bara på nätet. Du kan också ladda ner den som e-bok eller beställa en pappersversion.

EU:s institutionskatalog trycks varje år på tyska, engelska och franska

Hämta en förenklad version till din mobil

Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 26-12-2014