Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Individuell profil


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Greklands ständiga representation PAPASTAVROU Andreas

PAPASTAVROU Andreas

Befullmäktigad minister
Biträdande ständig representant
Rue Jacques de Lalaing 19–21/Jacques de Lalaingstraat 19–21
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tfn: +32 25515601 / 25515683
Fax: +32 25515711
E-post: rp-adj@rp-grece.be

Europeiska unionens råd; Ständiga representanternas kommitté; Första avdelningen (Coreper I)
Befullmäktigad minister
Greklands biträdande ständige representant
Rue Jacques de Lalaing 19–21/Jacques de Lalaingstraat 19–21
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique
Tfn: +32 25515611
Fax: +32 25515651
E-post: mea.bruxelles@rp-grece.be
Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 29-01-2015