Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Individuell profil


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Belgiens ständiga representation Europeiska unionens ständiga representation, den belgiska delegationen för Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik TILEMANS Michel-Etienne

TILEMANS Michel-Etienne

Ambassadeur
Représentant au Comité politique et de sécurité (COPS)
Rue de la Loi 61–63/Wetstraat 61–63
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tfn: +32 22330303
Fax: +32 22311075 / 22332165*
E-post: dispatch.belgoeurop@diplobel.fed.be*

Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 30-01-2015