Ο παρών ιστοχώρος είναι μέρος του
O επίσημος κατάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Ιεραρχική αναζήτηση

Ιεραρχική δομή


Όργανο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων Μόνιμες Αντιπροσωπείες Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Βελγίου Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βελγική αντιπροσωπεία για την ΕΠΑ

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βελγική αντιπροσωπεία για την ΕΠΑ

Rue de la Loi 61–63/Wetstraat 61–63
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Τηλ.: +32 22332111*
Φαξ: +32 22311075 / 22332165*
Email: dispatch.belgoeurop@diplobel.fed.be*

  • DALCETTE Alain
    Σύμβουλος για δημοσιονομικά θέματα
  • ANDRIES Johan
    Ταξίαρχος Αναπληρωτής Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος

Haut de pageΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 01-02-2015