Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Sök i organisationens struktur


Institution Europeiska unionens råd Generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd

Generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
Belgique
Tfn: +32 2281-6111
Internet: http://www.consilium.europa.eu

Underställda enheter

 
Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 01-02-2015